ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام علوم آزمایشگاهی97

نمایش # 
کارشناس جهت بخش مولکولی آزمایشگاه 07 ارديبهشت 1398 86
کارشناس آزمایشگاه در محدوده رباط کریم 07 ارديبهشت 1398 39
کارشناس علوم آزمایشگاه مسلط به هورمون شناسی 07 ارديبهشت 1398 53
نمونه گیر با تجربه 07 ارديبهشت 1398 68
نیروی خانم با مدرک میکروبیولوژی 02 ارديبهشت 1398 75
کاردان یا کارشناس مسلط به خون گیری 02 ارديبهشت 1398 73
یکنفرخانم جهت پذیرش آزمایشگاه 02 ارديبهشت 1398 78
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به هورمون شناسی 24 فروردين 1398 91
کارشناس علوم آزمایشگاهی باحداقل5سال سابقه 24 فروردين 1398 83
همکار خانم ترجیحا مسلط به بخش هورمون 25 اسفند 1397 92
کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی 25 اسفند 1397 114
کارشناس علوم آزمایشگاهی با سابقه بالا 20 اسفند 1397 108
کارشناس علوم آزمایشگاهی محدوده غرب 15 اسفند 1397 154
خانم علوم آزمایشگاهی آشنا به بخش هورمون 14 اسفند 1397 114
کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به کلیه بخش ها 14 اسفند 1397 117
جدید