ورود  \/ 
ثبت نمودن

تدریس آنلاین

نمایش # 
عنوان بازدید
نکات کلیدی پاسخگویی به سوالات زبان ارشد 8841
بهترین روش مطالعه زبان ارشد وزارت بهداشت 11232
مقدمه مشاوره و برنامه ریزی درسی (بخش اول) 610
مقدمه مشاوره و برنامه ریزی درسی (بخش سوم) 522
مقدمه مشاوره و برنامه ریزی درسی (بخش دوم) 482
آموزش نحوه مطالعه و برنامه ریزی 5560
آموزش نکات کلیدی درس بیوشیمی(1) 7446
آموزش نکات کلیدی درس بیوشیمی (2) 3445
نحوه مطالعه درس زبان ویژه آزمون ارشد (دکتر حاجی پور در همایش) 387
توضیحات دکتر حاجی پور در مورد دوره های ترمیک مکالمه (بخش اول) 344
توضیحات دکتر حاجی پور در مورد دوره های ترمیک مکالمه (بخش دوم) 219
توضیحات دکتر حاجی پور در مورد دوره های ترمیک مکالمه (بخش سوم) 190
توضیحات دکتر حاجی پور در مورد دوره های ترمیک مکالمه (بخش چهارم) 174
نحوه برنامه ریزی درسی برای آمادگی آزمون 12
تدریس مبحث جهش ژنی از درس ژنتیک ویژه کلیه رشته های پزشکی، پیراپزشکی و علوم پایه 17
تدریس مبحث آپوپتوز از درس سلولی و مولکولی ویژه کلیه رشته های علوم آزمایشگاهی 5
تدریس مبحث سرطان از درس سلولی و مولکولی ویژه کلیه رشته های علوم آزمایشگاهی 2
جدید 

زیر مجموعه ها