ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام پیراپزشک98

نمایش # 
پیرا پزشک خانم جهت کار با لیزر 26 خرداد 1398 3
همکار خانم ترجیحا علوم آزمایشگاهی 23 خرداد 1398 5
پیراپزشک خانم جهت کار با لیزر 21 خرداد 1398 13
دستیار پزشک مراقبت از پوست 21 خرداد 1398 13
پیراپزشک خانم جهت کار با لیزردر کلینیک پوست 20 خرداد 1398 13
کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه 08 خرداد 1398 36
علوم آزمایشگاه مسلط به برنامه کنترل کیفی 08 خرداد 1398 27
علوم آزمایشگاهی جهت بخش هورمون 08 خرداد 1398 29
فیزیوتراپ جهت مرکز سالمندان 08 خرداد 1398 23
اپتومتریست جهت کار در درمانگاه 31 ارديبهشت 1398 35
کارشناس تغذیه خانم آشنا به کار با دستگاه 31 ارديبهشت 1398 27
فیزیوتراپ جهت درمانگاه فعال 31 ارديبهشت 1398 29
افراد با تجربه در بخش سیتوژنتیک 28 ارديبهشت 1398 29
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی کاملا مسلط به هورمون شناسی 28 ارديبهشت 1398 32
کاردان یاکارشناس آزمایشگاه پاره وقت 28 ارديبهشت 1398 24
علوم آزمایشگاهی مسلط به نمونه گیری از نوزاد 28 ارديبهشت 1398 30
اپتومتریست جهت کار در مطب 25 ارديبهشت 1398 28
اپتومتریست جهت عینک فروشی 25 ارديبهشت 1398 28
کاردان گروه پزشکی خانم مسلط به کامپیوتر 25 ارديبهشت 1398 31
کاردان یاکارشناس هورمون کار 24 ارديبهشت 1398 22
جدید