ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر رشته نانوتکنولوژی پزشکی

مصاحبه با رتبه برتر دکتری نانوتکنولوژی پزشکی 95-94

مصاحبه با خانم صحت فبول شده در دانشگاه شهیدبهشتی، توصیه هایی ارزنده درخصوص مدارک لازم و سوالات موردنظر در مصاحبه این رشته، نحوه مطالعه و برنامه ریزی، وضعیت فعلی رشته نانوتکنولوژی پزشکی ازنظر بازار کار و ...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 965

مصاحبه با رتبه برتر دکتری نانوتکنولوژی پزشکی 96-95

مصاحبه با خانم کاشانی فبول شده در دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی، توصیه هایی ارزنده درخصوص سوالات موردنظر در مصاحبه این رشته، نحوه مطالعه و برنامه ریزی، وضعیت فعلی رشته نانوتکنولوژی پزشکی ازنظر بازار کار و مزیت های رشته نانوتکنولوژی پزشکی در مقایسه با نانوتکنولوژی دارویی ...

 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 1380