ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

کلاس کنکور کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

 

شهریه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد ایمنی صنعتی

عنوان درس

نام استاد

تعداد ساعت

روز

ساعت

تاریخ شروع

ریاضی

استاد شهیدزاده

45

مهر ماه

آمار

دکتر نوریان

40

مهر ماه

بهداشت محیط کار

خانم دهقانی

80

مهر ماه

ایمنی محیط کار

خانم دهقانی

30

مهر ماه

مهندسی محیط زیست

دکتر مشایخ صالحی

30

مهر ماه

مدیریت محیط زیست

دکتر زابلی

30

مهر ماه

زبان عمومی

دکتر حاجی پور

60

جمعه

11-8

مهر ماه

 

عنوان درس

نام استاد

تعداد ساعت

روز

ساعت

تاریخ شروع

ریاضی

استاد شهیدزاده

45

مهر ماه

آمار

دکتر نوریان

40

مهر ماه

بهداشت محیط کار

خانم دهقانی

20

مهر ماه

ایمنی محیط کار

خانم دهقانی

20

مهر ماه

مهندسی محیط زیست

دکتر مشایخ صالحی

20

مهر ماه

مدیریت محیط زیست

دکتر مشایخ صالحی

20

مهر ماه

زبان عمومی

دکتر حاجی پور

60

جمعه

11-8

مهر ماه

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید