ورود  \/ 
ثبت نمودن

نتایج مرحله اول آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی بر روی سایت سازمان سنجش پزشکی قرار گرفت.
با توجه به ظرفیت اعلام شده و با توجه به ضوابط مربوطه، دو برابر ظرفیت به عنوان قبول شده آزمون کتبی درنظر گرفته شده است.داوطلبان شرکت کننده در آزمون، در صورت قبولی باید در مصاحبه ساختارمند شرکت کنند.
آزمون مصاحبه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی در روز یکشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح در مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می گردد.
در این مصاحبه موارد زیر در نظر گرفته می شود:
• ویژگی ها و توانمندیهای داوطلبان در آزمایشگاه
• سابقه فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان همکار و یا مسئول فنی
• خدمت در مناطق محروم
• سابقه فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاهها
• فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس آیین نامه ی ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها (سوابق پژوهشی ده سال اخیر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت).
داوطلبان مجاز به انتخاب محل ضروری است سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی، آزمایشگاهی و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سایت مرکز سنجش بارگذاری نموده و علاوه بر ان یک نسخه از مستندات را برای ارائه جلسه مصاحبه به همراه داشته باشند.
مهلت انتخاب محل و ارسال مدارک از 15 لغایت 17 مرداد ماه 97 خواهد بود.
ظرفیت پذیرش آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی به شرح زیر است:

دانشگاهظرفیتدانشگاهظرفیت
اصفهان3شیراز3
ایران3مشهد3
تهران3  
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید