ورود  \/ 
ثبت نمودن

دکتر مریم حضرتی گفت: باید با تلفیق تئوری، بالین و عرصه در ارائه خدمت، احساس مسئولیت و تعهد بیشتری نسبت به بیمار و مددجو در دانشجویان و فراگیران نسبت به بالین ایجاد شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به عنوان طرح پیشنهادی دانشکده پرستاری و مامایی تهران با عنوان طرح تلفیق آموزش و بالین بر لزوم کسب نظر از دانشجویان و همکاران بالینی به عنوان ذینفعان اصلی تاکید کرد و گفت: در تلفیق آموزش در بالین و یا در عرصه، تلاش های بسیاری صورت گرفته است، اما هنوز نیاز به الگوهای برتر و تثبیت شده جهت اجرای بهتر این امر مهم هستیم.
وی ادامه داد: مدل های مختلفی برای کم کردن شکاف بین تئوری و عمل در پرستاری برای حل مشکلات آموزشی مطرح شده است که این سمپوزیوم یک روزه که با طراحی و مدیریت کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور اساتید و فرهیختگان پرستاری در جهت نقد و بررسی این گونه طرح های نوآورانه در پرستاری انجام گرفته است، شایسته تقدیر است.
وی طرح اتندینگ پرستاری پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را نیز طرحی ارزشمند دانست و گفت: این طرح شکاف بین آموزش و بالین را به نحو مطلوبی کاهش می دهد و در ایجاد اعتماد به نفس در دانشجویان و رضایت شغلی اساتید پرستاری در بالین می تواند موثر باشد، اگرچه این طرح هنوز در ابتدای کار است و نیاز به تکمیل شدن دارد.
دکتر حضرتی با اشاره به طرح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برگزاری آزمون عملی پیش کارورزی به شیوه آسکی از اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: این طرح در تعدادی از دانشگاه ها در حال انجام است، اما این روش باید قانونی و مصوب شده و به شکل متحد الشکل اجرا شود.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید