ورود  \/ 
ثبت نمودن

سازمان سنجش آموزش پزشکی در خصوص رشته های زیست پزشکی سامانه ای، بیوشیمی بالینی، علوم تغذیه و سیاستهای غذا و تغذیه اطلاعیه جدیدی صادر کرد.

براساس این اطلاعیه، رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه) به رشته های مجاز برای شرکت در آزمون رشته های علوم تغذیه و سیاستهای غذا و تغذیه اضافه شد.
رشته زیست پزشکی سامانه ای به صورت مجموعه همراه با رشته های بیوشیمی بالینی به رشته های آزمون دکتری تخصصی اضافه شد.دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش آن به شرح زیر می باشد:
داوطلبان رشته بیوشیمی بالینی توجه نمایند که ضریب درس بیوشیمی بالینی برای آنها 5 خواهد بود.

رشته آزمونمدارک مورد پذیرش
زیست پزشکی سامانه ایدکتری عمومی در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (کلیه گرایشها)، علوم و فناوری میکروبی (کلیه گرایشها)، میکروب شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، علوم و فناوری نانو (کلیه گرایشها)، زیست شناسی گرایش بیوفیزیک، ژنتیک انسانی، آمار زیستی، نانوفناوری پزشکی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) مولکولی، بیوانفورماتیک، انفورماتیک پزشکی

 

مجموعه شماره 10
رشته دکتری تخصصیبیولوژی سلولی و مولکولیبیوشیمی بالینیاستعداد تحصیلی
تعداد سوالضریبتعداد سوالضریبتعداد سوالضریب
زیست پزشکی سامانه ای255753301
بیوشیمی بالینی252755301

 

 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید