ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

دکتری تخصصی

فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

هدف از ایجاد دوره دکتری ، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در زمینه فارماکولوژی و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته فارماکولوژی موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.
فار غ التحصیلان این رشته باید در حیطه دانش ، ضمن فراگیری اطلاعات لازم در کلیه مباحث فارماکولوژی ، قدرت تجزیه و تحلیل مباحث مربوطه را پیدا کنند و در حیطه مهارتی ضمن آشنایی با مهارت های مختلف تحقیق در رشته فارماکولوژی می بایست قادر به طراحی و اجرای روشهای تحقیقاتی بود به گونه ای که بتوانند مسئولیت راهنمایی پایان نامه های دانشجویی و پاسخ گوئی به نیازهای تحقیقاتی محض و کاربردی رشته خود را داشته باشد.

نظرات (0) کلیک ها: 601

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

 

کنکور دکتری فارماکولوژی

 
روز و ساعت شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس

15-18جمعه
900000 70 دکتر متقی نژاد فارماکولوژی
16-20شنبه 900000 100+20 دکتر جعفرنژاد بیوشیمی
پنج شنبه 14-19 950000 90+20 دکتر نورآبادی فیزیولوژی
 

 

نظرات (0) کلیک ها: 638

آزمون های کشوری دکتری فارماکولوژی

آزمون هاي كشوري فارماکولوژی

به دلیل تغییرات مواد آزمون دکتری تخصصی داروسازی و تبدیل هر رشته به مجموعه داروسازی، برنامه ریزی آزمون به محض قطعی شدن مواد درسی اعلام خواهد گشت

نظرات (0) کلیک ها: 95

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی93-94

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

 اصفهان (2) - تبریز (2) - زنجان (2) - شیراز (2) - مشهد (2) - تهران (2) - مازندران (2) 

شهید بهشتی (2) - آزاد واحد علوم دارویی (4)

جمع کل : 20 نفر

نظرات (0) کلیک ها: 255