ورود  \/ 
ثبت نمودن

دکتری تخصصی

فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

Bbii1480921394 Thumb70 65

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

هدف از ایجاد دوره دکتری ، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در زمینه فارماکولوژی و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته فارماکولوژی موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.
فارغ التحصیلان این رشته باید در حیطه دانش ، ضمن فراگیری اطلاعات لازم در کلیه مباحث فارماکولوژی ، قدرت تجزیه و تحلیل مباحث مربوطه را پیدا کنند و در حیطه مهارتی ضمن آشنایی با مهارت های مختلف تحقیق در رشته فارماکولوژی می بایست قادر به طراحی و اجرای روشهای تحقیقاتی بود به گونه ای که بتوانند مسئولیت راهنمایی پایان نامه های دانشجویی و پاسخ گوئی به نیازهای تحقیقاتی محض و کاربردی رشته خود را داشته باشد.

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی در سال 95:

دانشگاه دولتیمازادجمع کل
اهواز20 2
ایران20 2
شهید بهشتی20 2
تبریز20 2
مشهد20 2
جمع کل 10010

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی در سال 95:

فارماکولوژی (5) فیزیولوژی (2) بیوشیمی پزشکی (3)

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی در سال 95:

کارشناسی ارشد فارماکولوژی دکتری عمومی گروه پزشکی دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری تخصصی فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 2514

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

Ffii1481185719 Thumb70 65

 

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
فیزیولوژیدکتر نورآبادی100چهارشنبه
15-1995/12/4
فارماکولوژیدکترمتقی نژاد۷۰پنج شنبه10-1495/12/21
بیوشیمی
دکتر جعفرنژاد100+20جمعه15-2095/12/29

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری تخصصی فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 2181

آزمون های کشوری دکتری فارماکولوژی

شماره آزمون

 تاريخ برگزاريمباحث آزمون   
195/09/1925% اول مباحث درسي
    
295/10/1725% دوم مباحث درسي
    
395/11/1525% سوم مباحث درسي
    
495/12/2025% چهارم مباحث درسي
    
596/01/18آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)
    
696/01/25آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)
    
796/02/01آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)
    
نظرات (0) کلیک ها: 1345