ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

دکتری تخصصی

فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

هدف از ایجاد دوره دکتری ، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در زمینه فارماکولوژی و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته فارماکولوژی موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.
فار غ التحصیلان این رشته باید در حیطه دانش ، ضمن فراگیری اطلاعات لازم در کلیه مباحث فارماکولوژی ، قدرت تجزیه و تحلیل مباحث مربوطه را پیدا کنند و در حیطه مهارتی ضمن آشنایی با مهارت های مختلف تحقیق در رشته فارماکولوژی می بایست قادر به طراحی و اجرای روشهای تحقیقاتی بود به گونه ای که بتوانند مسئولیت راهنمایی پایان نامه های دانشجویی و پاسخ گوئی به نیازهای تحقیقاتی محض و کاربردی رشته خود را داشته باشد.

نظرات (0) کلیک ها: 964

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

 

کنکور دکتری فارماکولوژی

 

 
عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
فیزیولوژیدکتر نورآبادی۹۰پنج شنبه۱۳-۸94/9/26
فارماکولوژیدکترمتقی نزاد۷۰جمعه۱۱-۸94/9/13
بیوشیمیدکتر جعفرنزاد۱۰۰شنبه۲۰-۱۵94/9/28

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 931

آزمون های کشوری دکتری فارماکولوژی

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

94/05/02

25% اول مباحث درسي

    

2

94/05/16

25% دوم مباحث درسي

    

3

94/06/06

25% سوم مباحث درسي

    

4

94/06/27

25% چهارم مباحث درسي

    

5

94/07/03

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

    

6

94/07/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

    

7

94/07/17

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

    
نظرات (0) کلیک ها: 308

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی93-94

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

 اصفهان (2) - تبریز (2) - زنجان (2) - شیراز (2) - مشهد (2) - تهران (2) - مازندران (2) 

شهید بهشتی (2) - آزاد واحد علوم دارویی (4)

جمع کل : 20 نفر

نظرات (0) کلیک ها: 430