ورود  \/ 
ثبت نمودن

دکتری تخصصی

فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

Bbii1495777368 Thumb70 65

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

هدف از ایجاد دوره دکتری ، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در زمینه فارماکولوژی و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته فارماکولوژی موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.
فارغ التحصیلان این رشته باید در حیطه دانش ، ضمن فراگیری اطلاعات لازم در کلیه مباحث فارماکولوژی ، قدرت تجزیه و تحلیل مباحث مربوطه را پیدا کنند و در حیطه مهارتی ضمن آشنایی با مهارت های مختلف تحقیق در رشته فارماکولوژی می بایست قادر به طراحی و اجرای روشهای تحقیقاتی بود به گونه ای که بتوانند مسئولیت راهنمایی پایان نامه های دانشجویی و پاسخ گوئی به نیازهای تحقیقاتی محض و کاربردی رشته خود را داشته باشد.

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی در سال 95:

دانشگاه دولتیمازادجمع کل
اهواز20 2
ایران20 2
شهید بهشتی20 2
تبریز20 2
مشهد20 2
جمع کل 10010

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی در سال 95:

فارماکولوژی (5) فیزیولوژی (2) بیوشیمی پزشکی (3)

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی در سال 95:

کارشناسی ارشد فارماکولوژی دکتری عمومی گروه پزشکی دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی

 

 

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری تخصصی فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 3163

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

Ffii1495777368 Thumb70 65

شرایط دوره های حضوری دکتری فارماکولوژی 

 

 

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
فیزیولوژیدکتر نورآبادی۹۰پنج شنبه9-1496/5/5
فارماکولوژیدکترمتقی نژاد۷۰جمعه11-146/5/96
بیوشیمی کد2دکتر جعفرنژاد100+20شنبه15-207/5/96
بیوشیمی کد1دکترجعفرنژاد100+20جمعه15-2096/4/23

 

شهریه کلاسهای آمادگی آزمون دکتری فارماکولوژی

 

 

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری تخصصی فارماکولوژی

جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 2490

آزمون های کشوری دکتری فارماکولوژی

جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/24

25% اول مباحث درسي

    

2

96/10/22

25% دوم مباحث درسي

    

3

96/11/20

25% سوم مباحث درسي

    

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

    

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

    

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

    

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

    

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری تخصصی فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 1726

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی 97-96

Bbii1495777368 Thumb70 65

 

ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی 97-96 

 

دانشگاه دولتیمازادپژوهشیجمع کل
اصفهان2002
ایران2013
تبریز2002
تهران2046
شیراز2002
انستیتو پاستور0011
شهرکرد0022
شهیدبهشتی0077
کردستان0011
جمع کل1001626

 

 

مطالب مرتبط:

طرح درس دکتری فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری تخصصی فارماکولوژی

کلاس کنکور دکتری فارماکولوژی

جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی

درباره رشته دکتری فارماکولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فارماکولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فارماکولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 1314