ورود  \/ 
ثبت نمودن

عقاید و ارزشهای حاکم بر این رشته عمدتاً برخاسته از قوانین و مقرراتی است که در دین مبین اسلام مستتر است. اسلام بر امر حفظ سلامت بر اساس مسئولیتهای فردی و اجتماعی تاکید خاص دارد و در تعالیم دینی تاکید بر اصالت توام فرد و جامعه می باشد. از آنجا که هدف علم ارتقای سلامت ، توانمندسازی افراد و جامعه برای کنترل عوامل موثر بر سلامت می باشد. لذا آموختنیهای این رشته نقش مهمی در استقرار یک جامعه سالم را به عهده دارد و این رشته بر اساس نیازهای جامعه برای بهبود رفتار و توسعه سبک زندگی سالم بنا گردیده است. دانش آموختگان این دوره با استفاده از مجموعه علوم پزشکی ، بهداشتی ، اجتماعی و رفتاری و تلفیق آنها با یکدیگر . مردم را در جهت تامین ، حفظ و ارتقای سلامت خود توانمند می سازند و در این مسیر از مشارکت بخشهای مختلف جامعه و حمایت سیاستگذاران بهره می جویند. علاوه بر سلامت محوری و تاکید بر عدالت در توزیع سلامت ، این رشته بر فرهنگ سازی تدریجی مبتنی بر پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی نیز تاکید دارد.
رسالت:
در ده سال آینده ، رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به بالاترین استانداردهای آموزشی در سطح منطقه دست پیدا خواهد نمود و از نظر تولید علم نیز در زمره 3 کشور برتر منطقه قرار خواهد گرفت.

مدارک مورد پذیرش دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت95-96:

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  علوم اجتماعی  جامعه شناسی  رفاه اجتماعی  آموزش پزشکی  آموزش مامایی بهداشت مادر و کودک  روانشناسی - علوم تربیتی  آموزش پرستاری  سیاستگذاری سلامت  دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی  دکترای حرفه ای دامپزشکی و متخصصین بالینی و مدارک بالاتر رشته های پزشکی و دندانپزشکی

ظرفیت پذیرش دکتری آموزش بهداشت 95-96:

دانشگاهدولتیمازادجمع کل
ایران32 5
تبریز31
شهید بهشتی32 5
همدان32
اصفهان30 3
یزد32 5
 جمع کل18927

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 95-96:

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2) اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (3) تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2) جامعه شناسی سلامت (2) روانشناسی سلامت (1)

 

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری آموزش بهداشت

دانلود سوالات دکتری آموزش بهداشت

کلاس کنکور دکتری آموزش بهداشت

جزوات نفرات برتردکتری آموزش بهداشت

مدارک مورد پذیرش دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

ظرفیت پذیرش دکتری آموزش بهداشت 

برنامه ریزی آموزشی دکتری آموزش بهداشت

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید