ورود  \/ 
ثبت نمودن

خون شناسی

کلاس کنکور دکتری خون شناسی

 

Dd1495777368 Thumb70 65

شرایط دوره های حضوری دکتری خون شناسی

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
هماتولوژیدکترشیران100+80

چهارشنبه

جمعه

14-19

8-14

96/8/11
ایمنی شناسی

دکتر عقیل

 

۸۰پنجشنبه13-1696/8/25
استعدادتحصیلی دکتر متقی نژاد100پنج شنبه16-2096/9/1

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات دکتری خون شناسی

کلاس کنکور دکتری خون شناسی

جزوات نفرات برتر دکتری خون شناسی

آزمون های کشوری دکتری خون شناسی

درباره رشته دکتری خون شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری خون شناسی

مدارک مورد پذیرش دکتری هماتولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه هماتولوژی

برنامه ریزی آموزشی دکتری هماتولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 3652

آزمون های کشوری دکتری خون شناسی

 Aaaaaazzzzzzzzzzzz1495777368 Thumb70 65

آزمون های کشوری دکتری خون شناسیزيست شناسي سلولي و مولکولی: سلول- ساختمان و عملکرد پروتئین ها- غشاهای بیولوژیک- انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاها- انواع اتصالات سلولی و ماتریکس خارج سلولی- تشکیل وزیکول ها و اندوسیتوز- انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها
ايمني شناسي :  کلیات ایمونولوژی، آنتی ژن، سوپر آنتی ژن و آنتی بادی
خون شناسي:كليات هماتولوژي -هموگلوبين و عمل آن - گلبول هاي قرمز - اختلالات گلبول هاي قرمز

 

آزمون اول
95/09/19   

زيست شناسي سلولي و مولکولی: انتقال پیام انواع هورمون ها و لیگاندها- پروتئین های اسکلت سلولی- چرخه سلولی- آپوپتوز و سرطان 
ايمني شناسي : سلول های سیستم ایمنی، ارگان های سیستم ایمنی، ژنتیک آنتی بادی ها و سیستم کمپلمان

خون شناسي:گلبول هاي سفيد - اختلالات گلبول هاي سفيد


 

آزمون دوم
95/10/17

زيست شناسي سلولي و مولکولی: اندامک ها- ساختمان DNAو کروموزوم- همانندسازی DNAو نوترکیبی- جهش ، عوامل جهش زا و ترمیم DNA
ايمني شناسيMHC و پردازش آنتی ژن، مولکول های چسبان، سایتوکاین، ایمونولوژی بیماریهای عفونی و واکسن، بیماریهای خودایمنی، بیماریهای آلرژیک

خون شناسي:انعقادHemostasis ،كليات ايمونوهماتولوژي


 

آزمون سوم
95/11/15

زيست شناسي سلولي و مولکولی:ساختمان RNA، رونویسی ژن ها و پردازش انواع RNA- پروتئین سازی (ترجمه)- تنظیم بیان ژن ها- تکنیک های مولکولی
ايمني شناسي :  ایمونولوژی تومور، بیماری های نقص سیستم ایمنی، ایمونولوژی پیوند اعضا، ایمونوهماتولوژی، تکنیک های ایمونولوژی و سرولوژِی

خون شناسي:اهداء و انتقال خون،آزمايشگاههاي هماتولوژيكي ، اصول و كاربرد تكنيك هاي ايمونولوژي- سيستم هاي مختلف گروههاي خوني

 

آزمون چهارم
95/12/20


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/09/19

25% اول مباحث درسي

2

95/10/17

25% دوم مباحث درسي

3

95/11/15

25% سوم مباحث درسي

4

95/12/20

25% چهارم مباحث درسي

5

96/01/18

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

6

96/01/25

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

7

96/02/01

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات دکتری خون شناسی

کلاس کنکور دکتری خون شناسی

جزوات نفرات برتر دکتری خون شناسی

آزمون های کشوری دکتری خون شناسی

درباره رشته دکتری خون شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری خون شناسی

مدارک مورد پذیرش دکتری هماتولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه هماتولوژی

برنامه ریزی آموزشی دکتری هماتولوژی

نظرات (0) کلیک ها: 3930

درباره رشته دکتری خون شناسی

 Khon1495777368 Thumb70 65

درباره رشته دکتری خون شناسی

 

دوره دکتری هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون بالاترین مقطع تحصیلی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون می باشد که به اعطای مدرک منتهی می شود و مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی – پژوهشی است.
هدف از این دوره تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون به منظور تامین کادر مورد نیاز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور است.
فارغ التحصیلان این دوره می توانند ضمن اداره امور آزمایشگاهی هماتولوژی و بانک خون به امر تدریس در دانشگاهای سراسر کشور بپردازند.
ضرورت ایجاد این دوره از جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز آزمایشگاههای هماتولوژی و بانک خون و نیز جبران کمبود هیئت علمی دانشگاههای کشور و صرفه جویی در هزینه اعزام دانشجو به خارج از کشور می باشد.

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه هماتولوژی95-96: خون شناسی(3/5)، علوم انتقال خون (3/5)، ایمنی شناسی پزشکی (1/5)، بیولوژی سلولی و مولکولی(1/5)

مدارک مورد پذیرش دکتری هماتولوژی95-96: کارشناسی ارشد هماتولوژی – علوم آزمایشگاهی - پاتوبیولوژی - بیوشیمی - ایمنی شناسی - ژنتیک انسانی- دکتری عمومی پزشکی - دندان پزشکی و داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی - دامپزشکی

ظرفیت پذیرش دکتری خون شناسی96-95:

دانشگاهدولتیمازادجمع کل
ایران21
سازمان انتقال خون ایران30
شهیدبهشتی213
جمع کل729

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات دکتری خون شناسی

کلاس کنکور دکتری خون شناسی

جزوات نفرات برتر دکتری خون شناسی

آزمون های کشوری دکتری خون شناسی

درباره رشته دکتری خون شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری خون شناسی

مدارک مورد پذیرش دکتری هماتولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه هماتولوژی

برنامه ریزی آموزشی دکتری هماتولوژی

نظرات (75) کلیک ها: 15728