ورود  \/ 
ثبت نمودن

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
فیزیولوژیدکتر نورآبادی100پنج شنبه9-141401/7/7
زیست سلولی مولکولی
دکترجعفرنژاد
100+20یکشنبه
17  الی 2۱
1401/5/2
بیوشیمی
دکتر جعفرنژاد100+20شنبه۱7-2۱1401/5/1
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

فروشگاه