ورود  \/ 
ثبت نمودن

نام و تعريف رشته

رشته بهداشت باروري  (Reproductive health)  شاخه‌اي از علوم پزشكي و بهداشتي است كه در آن دانشجويان طي دورة آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور جمعيتي، تغذيه، حقوق، اپيدميولوژي و تكنيكهاي پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا شده و به امر برنامه‌ريزي، مديريت، تحقيق و آموزش در امر بهداشت باروري مي‌پردازند.

 اهداف كلي  (Aims)

الف - تربيت نيروي انساني متبحر با توانايي انجام وظايف آموزشي در سطح مراكز آموزش مامايي و بهداشت باروري

ب - تربيت نيروي انساني متخصص و متبحر براي انجام پژوهشهاي علمي - كاربردي جهت شناسايي و رفع نيازهاي مراكز آموزشي، تحقيقاتي جامعه و رسيدن به استقلال علمي و گسترش مرزهاي دانش، توليد علم و صدور آن به ساير كشورها

ج - تربيت افراد متخصص و متعهد با توانايي انجام وظايف برنامه ريزي در زمينه بهداشت باروري جهت بهبود و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات بهداشت باروري و مامايي

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه