ورود  \/ 
ثبت نمودن

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
فیزیولوژیدکتر نورآبادی100پنج شنبه9-141401/5/27
زیست سلولی مولکولی
دکترجعفرنژاد
۱00
یکشنبه
17  الی 2۱
1401/5/2
بیوشیمی کد2 وبینار
دکتر جعفرنژاد80+20شنبه۱7-2۱1401/5/1
بیوشیمی کد1دکترجعفرنژاد100+20جمعه15-201401/8/6
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

فروشگاه