ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

 
 
درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
اقتصاد بهداشتدکترزابلی20پنج شنبه۱4-181401/9/24
سازمان و مدیریت بهداشت درماندکتر زابلی20پنج شنبه
۱4-181401/8/26
روش تحقیقدکترزابلی15پنج شنبه۱0-131401/8/26
استعدادتحصیلی
دکتروکیلی52چهارشنبه۱6-201401/5/19

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
زبان انگلیسیدکترخیرآبادی 52سه شنبه16-201401/5/4

 

 

مطالب مرتبط:

مواد امتحانی وضرایب مربوطه دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مدارک موردپذیرش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
طرح درس دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانلود سوالات مدیریت خدمات بهداشتی
جزوات نفرات برتردکتری مدیریت خدمات بهداشتی
آزمون هاي کشوری دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
درباره رشته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی
ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه