ورود  \/ 
ثبت نمودن

 
 
NICU
 
 
شرایط دوره
 
  
شهریه به تومانتعداد ساعتنام استادتاریخ برگزاری دورهگروه
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/07/06 لغایت94/07/08
اول
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/07/12 لغایت94/07/14
دوم
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/08/17 لغایت94/08/19
سوم
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/09/22 لغایت94/09/24
چهارم
360000
40
خانم دکتر رسولی- خانم گودرزی
94/10/20 لغایت94/10/22
پنجم
 
 
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

فروشگاه