ورود  \/ 
ثبت نمودن

شهریه کلاسهای آمادگی آزمون دکتری بيوفيزيك

 

 

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست سلولی مولکولی وبینار

دکتر جعفرنژاد

20+100

 

20+80

پنج شنبه

 

یکشنبه

16-20

 

۱7-21

1401/8/5

 

1401/5/2

بیوشیمی کد1دکترجعفرنژاد20+100جمعه15-201401/8/6
بیوشیمی کد2 وبینار
دکتر جعفرنژاد20+80شنبه17-211401/5/1
بیوفیزیکدکتر رمضانی30جمعه16-191401/9/23

ژنتیک وبینار

ژنتیک

دکترفراهانی

دکتر فراهانی

228

228

جمعه

پنج شنبه

9-15

9-15

1401/5/14

 

میکروبیولوژی دکتراسماعیلی60پنج شنبه
۱3-۱61401/9/3
استعدادتحصیلی
دکتروکیلی 52چهارشنبه۱6-201401/5/19

 

عنوان درسنام استادتعداد ساعتروزساعتتاریخ شروع
زبان انگلیسیدکترخیرآبادی 52سه شنبه16-201401/5/4

 

 

 

مطالب مرتبط:

مواد امتحانی دکتری بیوفیزیک وزارت علوم

آزمون های کشوری دکتری بیوفیزیک

جزوات نفرات برتردکتری بيوفيزيك

ظرفیت پذیرش دکتری بيوفيزيك

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه