ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

 

 

آزمون مرحله چهارم مامایی

 

وضعیت

تراز کل

رتبه کل

تعداد کل

رتبه در گروه

تعداد در گروه

درصد کل

نمره از 20

شماره داوطلب

نام خانوادگی

نام

بسیار خوب

8886

1

732

1

41

42.71

8.542

910554

رجبی

خاطره

 

 

 

 
 

آیتم آزمون

تعداد سوال

درست

غلط

بدون جواب

نمره از 20

درصد

نمره
 تراز

بارداری و زایمان

24

10

11

3

5.278

26.39

5168

بیماریهای زنان

24

12

9

3

7.5

37.5

8002

نوزادان و مراقبتهای مربوطه

24

13

10

1

8.056

40.28

8196

بهداشت.تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

24

20

3

1

15.834

79.17

16168

جنین شناسی

12

9

3

0

13.334

66.67

14438

بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی

12

9

3

0

13.334

66.67

13354

زبان عمومی

40

15

20

5

13.334

20.83

4684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مرحله چهارم مامایی

وضعیت

تراز کل

رتبه کل

تعداد کل

رتبه در گروه

تعداد در گروه

درصد کل

نمره از 20

شماره داوطلب

نام خانوادگی

نام

بسیار خوب

8886

1

732

1

41

42.71

8.542

910554

رجبی

خاطره

 

 

آیتم آزمون

تعداد سوال

درست

غلط

بدون جواب

نمره از 20

درصد

نمره
 تراز

بارداری و زایمان

24

10

11

3

5.278

26.39

5168

بیماریهای زنان

24

12

9

3

7.5

37.5

8002

نوزادان و مراقبتهای مربوطه

24

13

10

1

8.056

40.28

8196

بهداشت.تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

24

20

3

1

15.834

79.17

16168

جنین شناسی

12

9

3

0

13.334

66.67

14438

بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی

12

9

3

0

13.334

66.67

13354

زبان عمومی

40

15

20

5

13.334

20.83

4684

 

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه