ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام بهیاریاماماویاتکنسین بیهوشی  درتهران 8/4/93

بهیاریاماماویاتکنسین بیهوشی ویا , تکنسین اتاق عمل جهت کارMMT , درمنطقه قرچک وورامین نیازمنداست 36291753

 

استخدام همکار ماما درتهران 93/4/7

همکار ماما , با پروانه تهران , نیازمنداست
55138796

 

استخدام ماما-پرستار-بهیار-تکنسین درتهران 93/4/7

ماما-پرستار-بهیار-تکنسین , اتاق عمل وبیهوشی(خانم)جهت , کلینیک MMT صبح یا عصرنیازمنداست
خاني آباد نو 55844839

 

استخدام ماما ترجیحا با سابقه کار درتهران 93/4/7

ماما ترجیحا با سابقه کار , در کلینیک ترک اعتیاد , شیفت صبح، منطقه یافت آباد نیازمنداست
66214837

 

استخدام خانم ماما جهت مشاوره درتهران 93/4/7

خانم ماما جهت مشاوره , شیفت عصر مرکز جراحی نیازمنداست, سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54
7 و 88738196

 

استخدام ماما، بهیار، تکنسین اورژانس درتهران 93/4/7

ماما، بهیار، تکنسین اورژانس , جهت مرکزMMTحوالی شهدا(صبحها)نیازمنداست
عصرها 66301828 صبحها 77641942

 

 استخدام درمانگاه شبانه روزی آستانه درتهران 93/4/4

درمانگاه شبانه روزی آستانه , (پیشوا) به تعدادی بهیار،ماما , و پرستار نیازمنداست
36732261 و 36733221

 

استخدام کاردان بهداشت خانواده درتهران 93/4/3

کاردان بهداشت خانواده , یا کاردان مامایی با تجربه , نیازمنداست 65113475

 

استخدام درمانگاه شبانه روزی آستانه درتهران 93/4/2

درمانگاه شبانه روزی آستانه , (پیشوا) به تعدادی بهیار،ماما , و پرستار نیازمنداست
36732261 و 36733221

 

استخدام درمانگاه شبانه روزی منان درتهران 93/4/2

 

درمانگاه شبانه روزی منان , (فرحزاد) کارشناس ماما آشنا , به تزریقات دعوت به همکاری می شود
22365201

 

استخدام لیسانس مامایی درتهران 93/4/2

 

لیسانس مامایی , جهت کار در کلینیک زیبایی , از10تا19 - حوالی میدان هروی نیازمنداست
22930421

 

 استخدام خانم ماما ، بهیار ، پرستار درتهران 93/4/2

 

خانم ماما ، بهیار ، پرستار , و تکنسین اتاق عمل , جهت مرکز درمان اعتیاد نیازمنداست
22324326

 

استخدام ماما،بهیار،پرستار،تکنسین درتهران 93/4/1

ماما،بهیار،پرستار،تکنسین , ومنشی جهت مرکز MMT , شیفت عصر،بابیمه،میدان رسالت نیازمنداست
77247494

 

استخدام کاردان مامایی (آقا) درتهران 93/4/1

 

کاردان مامایی (آقا) , تکنسین اتاق عمل (آقا) , 2شیفت کاردردرمانگاه-منطقه3نیازمنداست
09126802253

 

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس درتهران 93/3/31

فوق دیپلم یا لیسانس , مامایی خانم , جهت مسئولیت بخش , با حقوق مکفی با بیمه , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در شهریار نیازمنداست
88836859

 

استخدام یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق درتهران 93/3/31

 

به یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق , عمل جهت کلینیک ترک اعتیاد , نیازمنداست جاده ساوه-گلستان
56322231

 

استخدام کارشناس مامائی درتهران 93/3/31

 

کارشناس مامائی , جهت درمانگاه شبانه روزی , صباشهر شهریارنیازمنداست
65627340

 

استخدام مامادرتهران 93/3/31

 

ماما , متدین - جهت دستیاری , در مطب جراحی زنان , روزهای زوج , 14 الی 21 بعدازظهر , ( با قرارداد ساعتی )نیازمنداست
22268566

 

استخدام  یک ماما - پرستار درتهران 93/3/31

 

به یک ماما - پرستار , یا بهیار - جهت کلینیک , ترک اعتیاد نیازمنداست
44477579

 

استخدام کاردان یا کارشناس مامایی درتهران 93/3/31

 

کاردان یا کارشناس مامایی , یا پرستاری ، بهیار نیازمنداست,
33541638

 

استخدام متخصص زنان یا ماما درتهران 93/3/31

 

متخصص زنان یا ماما , (جهت کلینیک آفرینش ) , تماس عصر 17 الی 30 / 19نیازمنداست
88865617

 

استخدام همکار کارشناس مامایی درتهران 93/3/31

 

همکار کارشناس مامایی , جهت مطب فعال زنان ,نیازمنداست
33492144 - 77704808

 

استخدام ماما جهت کار درتهران 93/3/29

ماما جهت کار در مطب , زنان و زایمان , واقع در گیشا نیازمنداست
88267859 و 88248485

 

استخدام  یک ماما - پرستاردرتهران 93/3/29

 

به یک ماما - پرستار , یا بهیار - جهت کلینیک , ترک اعتیاد نیازمنداست
44477579

 

استخدام کارشناس مامائی درتهران 93/3/29

 

کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17)نیازمنداست
88791876 ـ 88791077

 

 استخدام ماما جهت کار در مطب درتهران 93/3/28

ماما جهت کار در مطب , زنان و زایمان , واقع در گیشا نیازمنداست
88267859 و 88248485

 

 استخدام یک ماما - پرستار درتهران 93/3/28

 

به یک ماما - پرستار , یا بهیار - جهت کلینیک , ترک اعتیادنیازمنداست
44477579

 

 استخدام کارشناس مامائی درتهران 93/3/28

 

کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17)نیازمنداست
88791876 ـ 88791077

 

 استخدام یکنفر لیسانس مامایی درتهران 93/3/28

 

یکنفر لیسانس مامایی , جهت شیفت صبح مطب , نیازمنداست
26217149

 

 استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد درتهران 93/3/28

 

کارشناس یا کارشناس ارشد , مامایی،جهت مطب ( تهرانپارس )نیازمنداست
09121764503 عصرها 77731929

 

 استخدام ماما درتهران 93/3/28

 

ماما , متدین - جهت دستیاری , در مطب جراحی زنان , روزهای زوج , 14 الی 21 بعدازظهرنیازمنداست , ( با قرارداد ساعتی )
22268566

 

استخدام یک ماما - پرستاردرتهران 93/3/27
به یک ماما - پرستار , یا بهیار - جهت کلینیک , ترک اعتیاد نیازمنداست
44477579

استخدام ماما جهت کار در مطبدرتهران 93/3/27
ماما جهت کار در مطب , زنان و زایمان , واقع در گیشا نیازمنداست
88267859 و 88248485

 

استخدام کارشناس مامائی درتهران 93/3/27
کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17)نیازمنداست
88791876 ـ 88791077

 

استخدام خانم ماما، پرستاردرتهران 93/3/27
خانم ماما، پرستار , هوشبری، حوالی یوسف آباد , (تماس تا یکهفته)نیازمنداست
88102035

 

استخدام لیسانس مامائی - شیفت شبدرتهران 93/3/27
لیسانس مامائی - شیفت شب , جهت آسایشگاه سالمندان , ( پاسداران - خیابان دولت )نیازمنداست
26604155

 

استخدام ماما جهت کار در مرکز درتهران 93/3/27MMT
ماما جهت کار در مرکز MMT , ( صبح یا عصر ) نیازمندیم , منطقه 19- خانی آباد نونیازمنداست
55825030

 

استخدام یک ماما،بهیاروتکنسین اتاقدرتهران 93/3/27
به یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق , عمل جهت کلینیک ترک اعتیاد , نیازمندیم جاده ساوه-گلستان نیازمنداست
56322231

 

استخدام همکار ماما درتهران 93/3/26

همکار ماما جهت کار در , مجتمع پزشکی فعال نیازمنداست , واقع درشهریار-خادم آباد
65237990 - 65232004

 

استخدام  یک ماما - پرستاردرتهران 93/3/26

 

به یک ماما - پرستار , یا بهیار - جهت کلینیک , ترک اعتیاد نیازمنداست
44477579

 

استخدام ماما جهت کار در مطب درتهران 93/3/26

 

ماما جهت کار در مطب , زنان و زایمان , واقع در گیشا نیازمنداست
88267859 و 88248485

 

استخدام کارشناس مامائی درتهران 93/3/26

 

کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17) نیازمنداست
88791876 ـ 88791077

 

 استخدام یکنفر لیسانس مامایی درتهران 93/3/26

 

یکنفر لیسانس مامایی , جهت شیفت صبح مطب , نیازمنداست
26202149

 

استخدام یکنفر خانم ماما درتهران 93/3/25
یکنفر خانم ماما جهت , بازاریابی محصولات پزشکی , متخصصین زنان بصورت پاره وقت نیازمنداست
22059057

استخدام ماما جهت کار در مطب درتهران 93/3/25
ماما جهت کار در مطب , زنان و زایمان , واقع در گیشا نیازمنداست
88267859 و 88248485

 

استخدام ماما جهت کار در مطب درتهران 93/3/25
ماما جهت کار در مطب , زنان و زایمان , واقع در گیشا نیازمنداست
88267859 و 88248485

 

استخدام یکنفر خانم ماما درتهران 93/3/25
یکنفر خانم ماما جهت , بازاریابی محصولات پزشکی , متخصصین زنان بصورت پاره وقت نیازمنداست
22059057

 

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس درتهران 93/3/24
فوق دیپلم یا لیسانس , مامایی خانم , جهت مسئولیت بخش , با حقوق مکفی با بیمه , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در شهریار نیازمنداست
88836859
استخدام کارشناس مامائی درتهران
93/3/24
کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17) نیازمنداست
88791876 ـ 88791077
استخدام  یک مامادرتهران
  93/3/24
به یک ماما , جهت کلینیک ترک اعتیاد , واقع درجنت آباد نیازمنداست
44408820

استخدام کارشناس پرستاری درتهران 93/3/21
دعوت ازکارشناس پرستاری , یامامایی خانم،محجبه باروابط عمومی , بالاو توانایی اخذ شرح حال از , بیماران وهماهنگی تلفنی اعزام ها , درکشیک 24ساعته درمحل ستادی , مرکز درمان منزل جهاد دانشگاهی نیازمنداست
مركزدم 66488963

استخدام بهیار ، کاردان مامایی ، بیهوشیدرتهران 93/3/21
بهیار ، کاردان مامایی ، بیهوشی , جهت استخدام درمرکز ترک اعتیاد , واقع در مجیدیه شمالی نیازمنداست
77787260

 

 استخدام یکنفر خانم مامادرتهران   93/3/21
یکنفر خانم ماما جهت , بازاریابی محصولات پزشکی , متخصصین زنان بصورت پاره وقت نیازمنداست
22059057

 

استخدام خانمی بامدرک مامایی یا سایردرتهران 93/3/20
خانمی بامدرک مامایی یا سایر , رشته های علوم پزشکی جهت کار , درمرکز درمان اعتیاد (خانی آباد نو) نیازمنداست
55000292

استخدام یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق درتهران 93/3/19
به یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق , عمل جهت کلینیک ترک اعتیاد , نیازمندیم جاده ساوه-گلستان نیازمنداست
56322231

استخدام ماما خانمدرتهران 93/3/19 
ماما خانم جهت کار , در مرکز سوء مصرف مواد , ( حوالی راه آهن ) تماس10صبح ببعدنیازمنداست
55811873

 

استخدام خانم ماما، پرستاردرتهران 93/3/19
خانم ماما، پرستار , هوشبری، حوالی یوسف آباد , (تماس تا یکهفته)نیازمنداست
88102035

 

استخدام 93/3/17فوق دیپلم یا لیسانس درتهران
فوق دیپلم یا لیسانس , مامایی خانم , جهت مسئولیت بخش , با حقوق مکفی با بیمه , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در شهریار نیازمنداست
88836859

93/3/17کارشناس مامائی کاردرتهران
کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17) نیازمنداست
88791876 ـ 88791077

 

93/3/17به یک ماما و یک روانشناس درتهران
به یک ماما و یک روانشناس , تمام وقت با سابقه کار , جهت کاردر درمانگاه فعال نیازمنداست
6 - 77244344

 

93/3/17خانم ماما ، تکنسین بیهوشی درتهران
خانم ماما ، تکنسین بیهوشی , اتاق عمل تمام وقت , جهت کلینیک پوست با بیمه نیازمنداست
22920434

 

93/3/17به یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق درتهران
به یک ماما،بهیاروتکنسین اتاق , عمل جهت کلینیک ترک اعتیاد , نیازمندیم جاده ساوه-گلستان نیازمنداست
56322231

 

استخدام کارشناس مامایی پروانه دار93/3/13در تهران
کارشناس مامایی پروانه دار , جهت مطب فعال زنان , در تهرانپارس نیازمنداست
77744904

استخدام کارشناس مامائی کاردر 93/3/13 درتهران
کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17)نیازمندمی باشد
88791876 ـ 88791077

 

استخدام 93/3/12کارشناس مامائی کاردرتهران
کارشناس مامائی کاردر , مرکز سالمندان ،ونک گاندی جنوبی , خیابان 18پلاک 7(مصاحبه 10الی17) نیازمنداست
88791876 ـ 88791077

استخدام 93/3/12کارشناس مامایی پروانه داردرتهران
کارشناس مامایی پروانه دار , جهت مطب فعال زنان , در تهرانپارس نیازمندمی باشد
77744904

 

استخدام 93/3/12خانم ماما، پرستاردرتهران
خانم ماما، پرستار , هوشبری، حوالی یوسف آباد , تمام وقت (تماس تا یکهفته)نزمنداستیا
88102035

 ماما جهت کار در ساختمان 1392/12/25

پزشکان با سابقه10ساله 
1392/12/25 الی 1392/12/26
33489436 33866282

کلینیک MMT  استخدام میکند:1392/12/18

ماما-پرستار- بهیار-تکنسین , اتاق عمل و بیهوشی (خانم)جهت ,  صبح وعصر
1392/12/18 الی 1392/12/19
خاني آباد نو 55844839

کارشناس مامایی (خانم) ,1392/12/17

جهت کاردرآسایشگاه سالمندان 
1392/12/17 الی 1392/12/18
9 _ 22612428

استخدام یکنفر ماما 1392/12/17

در منطقه یافت آباد 

1392/12/17 الی 1392/12/18
09122969515

استخدام ماما ,1392/12/14

با مجوز تهران , با سابقه کار 
1392/12/14 الی 1392/12/15
55915679و09338262311

کلینیک زیبایی 1392/12/14

 به تعدادی ماما   باحقوق , عالی نیازمند است (فوری)
1392/12/14 الی 1392/12/15
22365364

کارشناس مامایی ,1392/12/14

در کلینیک با 20سال سابقه , دعوت به همکاری می شود
1392/12/14 الی 1392/12/15
33247159 و 33246400

استخدام کارشناس مامایی 1392/12/12

مرکز پزشکی درشهرک غرب
1392/12/12 الی 1392/12/13
4 _ 88075462

استخدام خانم ماما و بهیار 1392/12/10

شیفت صبح 
1392/12/10 الی 1392/12/11
16 ـ 02177683015 12 ـ 02177622811

بهیار یا ماما 1392/12/10

جهت همکاری , درمرکز MMT واقع درمنطقه , 18 (پاسگاه نعمت آباد )
1392/12/10 الی 1392/12/11
55834647 

کارشناس مامایی با تجربه 1392/12/10 

جهت کار در درمانگاه , سعید آباد نیازمند است.
1392/12/10 الی 1392/12/11
65608090

1392/12/6 کلینیک MMT 

ماما- (خانم)در شیفت  صبح وعصر نیازمند است.
1392/12/6 الی 1392/12/7
خاني آباد نو 55844839

به یک کارشناس مامایی 1392/12/5
جهت کاردرمطب پزشکی , در2شیفت صبح وعصر نیازمند است.
1392/12/5 الی 1392/12/6
65543460

استخدام کارشناس مامایی 1392/12/5
جهت همکاری در مطب - مستقل , در شهرک پرجمعیت (شمال شرق تهران)
1392/12/5 الی 1392/12/6
09385755268 


استخدام 2نفر کاردان مامایی 1392/12/5

بهیار یا تکنسین اتاق عمل , خانم،جهت سرپرستی تزریقات

1392/12/5 الی 1392/12/6
55739093

استخدام یک کارشناس مامایی 92/12/3
جهت کاردرمطب پزشکی , در2شیفت صبح وعصر نیازمندیم
1392/12/3 الی 1392/12/4
65543460

استخدام ماما ، پرستار یا بهیار 92/12/3
جهت مرکز درمان اعتیاد , شیفت عصر تماس 30 / 16 الی19
1392/12/3 الی 1392/12/4
66356051

استخدام ماما-پرستار- بهیار-تکنسین 92/12/3
اتاق عمل و بیهوشی (خانم)جهت , کلینیک MMT صبح وعصر
1392/12/3 الی 1392/12/4
خاني آباد نو 55844839 

استخدام خانم ماما92/11/29

, خانم پرستار ماما , بیهوشی جهت کلینیک پوست , با بیمه ساعت کار 10 الی 20
22920434

استخدام کارشناس مامایی92/11/28

, کارشناس مامایی , با سابقه کار در زایشگاه ,
66225084

استخدام ماما 92/11/28

, ماما جهت سرپرست , تزریقات  , ساختمان پزشکان سیدالشهدا
55739093

استخدام خانم پرستار ماما92/11/28

, خانم پرستار ماما , بیهوشی جهت کلینیک پوست , با بیمه ساعت کار 10 الی 20
22920434

استخدام یک نفر کاردان مامایی 92/11/27

, به یک نفر کاردان مامایی , جهت شیفت عصر و شب , درمانگاه در نسیم شهر
56780896

استخدام یک ماما92/11/26

, به یک ماما , با پروانه اندیشه شهریار

65525562

استخدام یک کارشناس مامایی92/11/26

, به یک کارشناس مامایی , جهت مطب زنان
09127099134
استخدام کارشناس مامایی 92/11/26

, کارشناس مامایی یا بهیار خانم , جهت شیفت شب،در آسایشگاه سالمندان (تماس8 تا 16)

استخدام ماما جهت سرپرست92/11/23

, ماما جهت سرپرست , تزریقات در ساختمان پزشکان سیدالشهدا
55739093

استخدام خانم پرستار ماما92/11/21

, خانم پرستار ماما , بیهوشی جهت کلینیک پوست , با بیمه ساعت کار 10 الی 20
22920434
استخدام یک ماما،تکنسین اتاق عمل92/11/21

, به یک ماما،تکنسین اتاق عمل , بهیارجهت شیفت عصردرمنطقه , پونک نیازمندیم.کلینیک درمان اعتیاد
44442078

استخدام تعدادی کارشناس مامائی92/11/19

, به تعدادی کارشناس مامائی , جهت همکاری در درمانگاه , مهرزاد نیازمندیم
33603062
استخدام کارشناس مامایی92/11/19

, کارشناس مامایی , با 2سال سابقه کار جهت , ترمیم زخم نیازمندیم
88835223
استخدام خانم پرستار ماما92/11/19

, خانم پرستار ماما , بیهوشی جهت کلینیک پوست , با بیمه ساعت کار 10 الی 20
22920434
استخدام کارشناس مامایی 92/11/19

, کارشناس مامایی یا بهیار خانم , جهت شیفت شب، آسایشگاه , سالمندان نیازمندیم (تماس8 تا 16)
استخدام کاردان مامایی92/11/19

, کاردان مامایی و پرستار خانم , جهت شیفت شب درمانگاه ( حوالی میدان خراسان )
33550025
استخدام کارشناس مامایی 92/11/17

, کارشناس مامایی , شیفت صبح مطب , منطقه شهران
44359221
استخدام ماما 92/11/17

, ماماباپروانه مطب , درکوی13آبان شهرری
تماس از ساعت 17 88354198 تماس تا 15 77834671
استخدام خانم پرستار ماما92/11/17

, خانم پرستار ماما , بیهوشی جهت کلینیک پوست , با بیمه ساعت کار 10 الی 20
22920434

 استخدام ماما جهت مشاور 92/11/15

, ماما جهت مشاور , مرکز جراحی , سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54

استخدام مامایی خانم 92/11/14

, مامایی خانم جهت , سرپرست تزریقات نیازمندیم , ساختمان پزشکان سیدالشهدا

55739093

استخدام ماما 92/11/14

, ماما جهت مشاور , مرکز جراحی , سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54

استخدام ماما92/11/12

, ماما , پرستار یا بهیار بازنشسته , جهت مطب زنان باسابقه
09122591404- 88408255

استخدام ماما92/11/12

, ماما , و یکنفر جهت کارتزریقات , محدوده شهریار نیازمند است
65229170

استخدام ماما92/11/12

, یکنفر ماما , جهت آسایشگاه سالمندان , شیفت روز - خیابان دولت
26604155

استخدام پرستار ماما92/11/12

, پرستار ماما , مسلط به مکالمه عربی , با بیمه ساعت کار 10 الی 20
22920434

 

استخدام ماما جهت مرکز MMT92/11/8
ماما جهت مرکز MMT محدوده جنت آباد
44612129
استخدام کارشناس مامایی92/11/8
به یک کارشناس مامایی جهت کاردرآسایشگاه سالمندان
22612428
استخدام ماما ، بهیار ، تکنسین بیهوشی92/11/8
ماما ، بهیار تکنسین بیهوشی و فوریتهای پزشکی جهت کار مرکز ترک اعتیاد محدوده پیروزی
33798591
استخدام ماما جهت مشاور92/11/8
ماما جهت مشاور شیفت عصر مرکز جراحی سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54

استخدام ماما
ماما - پرستار- بهیار و تکنسین اتاق عمل-جهت مرکزنیازمنداست. MMTشیفت عصر
خاني آبادنو 66234557
92/11/7استخدام ماما جهت کلینیک
ماما پرستار بهیارنیازمنداست. تکنسین اتاق عمل و بیهوشی جهت کلینیک MMT عصرها
پيروزي 22369703
استخدام ماما92/11/7
ماما با مجوز تهران با سابقه کارنیازمنداست.
33395626و09373031958
استخدام پرستار و ماما92/11/7
پرستار، ماما مسلط به مکالمه عربی با بیمه ساعت کارنیازمنداست. 10 الی 20
22920434
ماما جهت مشاور شیفت عصر مرکز جراحی سهروردی شمالی هویزه شرقی پ نیازمنداست.
استخدام ماما 92/10/28

ماما جهت همکاری درمطب تماس 11صبح تا18 منطقه16 نیازمنداست.
خانم اسلامي 55018518
استخدام کارشناس مامایی92/10/28
کارشناس مامایی جهت همکاری در مطب واقع در نسیم شهرنیازمنداست.
56780544

استخدام مامادر مطب92/10/25
ماما جهت همکاری درمطب تماس 11صبح نیازمند است.
خانم اسلامي 55018518
کلینیک92/10/25 MMTاستخدم ماما
MMT ماما – بهیار- تکنسین بیهوشی نیازمند است.
33157252 - 88315629
استخدام ماما ، پرستار ، یا بهیار92/10/25
ماما ، پرستار ، یا بهیار و مدیرداخلی در درمانگاه با شرایط عالی نیازمند است.
55425361
استخدام ماما92/10/25
ماما با پروانه مطب ترجیحا شیفت عصرنیازمنداست.
تماس از ساعت 17 88354198 تماس تا 15 77834671ماما جهت درمانگاه 92/10/24
02177622811 ـ 02177683015

92/10/23
کارشناس مامایی -ساعت تماس30 / 7 الی 13
4 _ 88075462

 دعوت به همکاری ازلیسانس مامایی جهت راه اندازی مرکزMMTباشرایط خوب92/9/26
36294595 - 36291753

لیسانس مامایی جهت مطب 92/9/24
26217149
روانشناس بالینی وپرستار یا کاردان یالیسانس مامایی جهت مرکزMMTمنطقه9 شیفت صبح وعصر
(تماس11تا6) 66650054
ماما دارای پروانه مطب در جنوب تهران 92/9/24
تماس از ساعت 17 88354198 تماس تا 16 77834671
ماما دندانپزشک پزشک عمومی و منشی جهت ساختمان پزشکان (محدوده محلاتی92/9/24

ماما جهت مشاور92/9/20

, ماما جهت مشاور شیفت عصر مرکز جراحی سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54

استخدام ماما92/03/18

به یک نفر ماما و , یک نفر پزشک عمومی خانم , درمنطقه دهکده المپیک نیازمند است .
44728064

استخدام ماما92/03/11

ماما با تجربه جهت , دارالشفاء ولیعصر , واقع در قرچک قشلاق اول
36104234و33482728

ماما ، پرستار ، بهیار , شیفت عصر مرکز MMT , انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی
22374737

استخدام ماما92/02/30

, ماما،پرستار جهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک
22920434

استخدام ماما92/02/21

خانم کارشناس مامایی , جهت مطب طب سنتی , سعادت آباد - علامه شمالی
22073922 و 22368606

بیمارستان صارم , از تعدادی ماما , جهت ورود اطلاعات کامپیوتری , دعوت به همکاری می نماید ,
44633295

ماما - پرستار یا بهیار , جهت همکاری
44288368

خانمی بامدرک مامایی یا پرستار , یا دیپلم بهیاری جهت کلینیک , درمان اعتیاد ( حوالی رسالت،نارمک)
5 - 77130004

ماما , جهت شیفت صبح و عصر , درکلینیک ترک اعتیاد
تهرانپارس 77744668

استخدام ماما92/02/14

ماما،پرستار جهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک
22920434

ماما،بهیار،پرستارجهت , مرکزدرمان سوء مصرف مواد , غرب و شرق تهران
66089100

کاردان یاکارشناس مامایی , تکنسین بیهوشی واتاق عمل , تکنسین اورژانس،بهیار،پرستار , که در تمام موارد فوق می توانند , شاغل یابازنشسته باشند جهت کار , در کلینیک درمانی نیازمندیم
66904746

استخدام ماما92/02/10

ماما , جهت شیفت صبح و عصر , درکلینیک ترک اعتیاد
تهرانپارس 77744668

از یک کارشناس مامایی جهت , همکاری در مطب دعوت می شود
تماس 2 به بعد 66707387 تماس تا 1 55706578

به یک ماما , جهت همکاری در مطب باسابقه , واقع در چهارراه نظام آباد نیازمندیم
77690829

استخدام ماما 92/02/01

کارشناس مامایی , جهت فعالیت در مطب , شیفت صبح نیازمند است.
44950668 ـ 44094294

ماما ، بهیار ، پرستار , کاردان بیهوشی یا اطاق عمل , جهت مرکز MMT نیازمند است.
55958454

استخدام ماما 92/01/31

زنان و مامایی - دندانپزشک , شهرری،باقرشهر نیازمند است .
2 - 55224031

ماما , جهت مطبی در درمانگاه فعال , بصورت درصدی نیازمند است.
55781016

ماما،پرستار جهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک
26410385

کاردان مامایی و هوشبری , و بهیار جهت کار در کلینیک , ترک اعتیاد(تهرانپارس میدان رهبر)
77787260

ماما - تکنسین اتاق عمل , جهت کلینیک ترک اعتیاد , (محدوده میدان رسالت) نیازمند است.
77498934

خانمی بامدرک مامایی یا پرستار , یا دیپلم بهیاری جهت کلینیک , درمان اعتیاد (محدوده رسالت)
5 - 77130004

استخدام ماما 92/01/19

خانمی بامدرک مامایی یا پرستار یا دیپلم بهیاری جهت کلینیک درمان اعتیاد (محدوده رسالت)
5 - 77130004

ماما پرستار جهت کلینیک پوست تمام وقت با بیمه محدوده قلهک
26410385

ماما جهت کار اداری در مرکز درمان اعتیاد
88697791

مجتمع پزشکی کوثر از کارشناس مامایی در بخش مرکز بهداشت دعوت به همکاری می نماید
شهرك وليعصر 66295596

به یک ماما جهت شیفت در ساختمان پزشکانی فعال وبا سابقه درمنطقه ورامین نیازمند است.
رضاعلي 36131383

تعدادی ماما یا پرستارمبتدی یا بازنشسته جهت تاسیس مرکز ترک اعتیاد تماس14به بعد
36453782

درمانگاه واقع در نازی آباد به یک ماما جهت شیفت عصر , روزهای زوج نیازمند است
55182670

ماما شیفت صبح و عصر در کلینیک ترک اعتیاد
تهرانپارس 77744668

استخدام ماما 92/01/17

ماما شیفت صبح و عصر در کلینیک ترک اعتیاد نیازمند است.
تهرانپارس 77744668

کاردان یا کارشناس مامایی جهت مرکز جراحی سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54

استخدام ماما91/12/19

به ماما ، پرستارجهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک
26410385

به ماما , نیازمند است .
55666791

استخدام ماما91/12/12

لیسانس مامایی جهت همکاری , در مطب فعال , در فرون آباد پاکدشت.
36096307

به یک کارشناس مامایی , جهت کار در مطب تازه تاسیس , در محدوده نسیم شهرنیازمند است. 65268601

فوق دیپلم مامایی , جهت کار در درمانگاهی , واقع در میدان شهید هرندی
55897807

به یک ماما , جهت شیفت , درساختمان پزشکانی فعال , با شرایط ایده آل , درمنطقه ورامین نیازمند است. ( دکتررضاعلی)
36131383

نیاز به پرستار و ماما , برای درمانگاه , ترک اعتیاد
22523462

به یک ماما وبهیارخانم , جهت همکاری دریک درمانگاه , فعال وباسابقه نیازمند است .
65463119

ماما ، پرستارجهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک نیازمند است .
26410385

استخدام ماما91/12/7

ماما ، پرستارجهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک
26410385

پرستار یا بهیار , یا پیراپزشک جهت کاردرمطب ترک ( اعتیاد شیفت بعدازظهر(شهرری

33383655

استخدام ماما91/11/24

كارشناس مامايی و تكنسين اتاق عمل يا پرستار ، جهت درمانگاه شبانه روزی ،شهرك شريعتی 55864548
خانم ماما جهت كلينك زيبايي حوالي ميدان هروی 22930421
كارشناس مامايی 2 تا 8 بعد ازظهر ،5 روز در هفته (تماس 8 صبح تا 12 ظهر ) 09109216255
ماما جهت كار در درمانگاه شبانه روزی فعال قرچك ورامين 09123769875-09123228835
ماما و تزريقاتی جهت درمانگاه (حوالي خراسان)33014665
خانم ماما جهت مرکز جراحی _ سهروردی شمالی هویزه شرقی پ54 _88738197
كارشناس و کاردان مامایی جهت همکاری در مطب (محدوده اسکندری) ساعت تماس (9 الی 12 و 17 الی 20) _

ما جهت شیفت صبح در مجتمع پزشکی 36130595

کاردان یا کارشناس مامایی برای کار در مرکز جراحی نیازمندیم.

آدرس: سهروردی شمالی،هویزه شرقی،پلاک ۵۴
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۳۸۱۹۶,۰۲۱۸۸۷۳۸۱۹۷

بیمارستان فوق تخصصی بهمن جهت کادر درمانی خود استخدام می کند:

عناوین شغلی مورد نیاز
کارشناس پرستاری
مقطع تحصیلی : کارشناسی
محل استخدام : تهران

کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
محل استخدام : تهران

 

دعوت به همکاری یک شرکت داروسازی در غرب تهران

به تعدادی همکار با شرایط ذیل نیازمند است:
۱- نماینده علمی ترجیحا فارغ التحصیل یا دانشجوی رشته های داروسازی، پرستاری، مامایی بصورت پاره وقت دارای حداقل ۲ سال سابقه فعالیت در شرکت های داروسازی به عنوان نماینده
۲- کارشناس فروش و بازاریابی دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط دارای حداقل ۲ سال سابقه فعالیت در زمینه فروش و بازاریابی
(فارغ التحصیلان رشته مدیریت اجرای و دارای سابقه در شرکت های داروسازی در اولویت می باشند)
ارسال رزومه حداکثر تا ۴ روز به آدرس ایمیل: :

یمارستان تخصصی تهران برای تکمیل کادر درمان و نیروی انسانی خود افراد زیر را دعوت به همکاری می نماید.
هد نرس نوزادان
کاردان اتاق عمل
هد نرس زنان و زایمان
کاردان بیهوشی خانم
کارشناس پرستاریتماس بین ساعات ۸ تا ۱۴ با ۸۸۸۳۴۵۱۶
آشپز باتجربه
تماس بین ساعات ۸ تا ۱۴ با ۸۸۳۱۷۲۸۹

استخدام دانشگاه آزاد اسلامی تیر ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرستاری بیمارستان های بوعلی ، امیرالمومنین و جواهری از بین دارندگان مدرک کارشناسی پرستاری ، همکار جدید جذب نماید.

از افراد واجد شرایط خواهشمند است جهت تکمیل فرم اینترنتی درخواست همکاری به آدرس اینترنتی زیر ، بخش معاونت بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران مراجعه نمایند.

 

92/6/3

کارشناس مامایی یا بهیار خانم

, کارشناس مامایی یا بهیار خانم , جهت شیفت شب، آسایشگاه , سالمندان نیازمندیم (تماس8 تا 15)

1392/06/09
ماما یا پرستار جهت کار در

, ماما یا پرستار جهت کار در , مرکز ترک اعتیاد محدوده , ستارخان نیازمندیم(تماس12الی19)
44463038

ماما

, ماما , فلکه4 تهرانپارس،درمانگاه , خیریه - شیفت عصر،تماس11به بعد
77121096

ماما،پرستار جهت کلینیک پوست

, ماما،پرستار جهت کلینیک پوست , تمام وقت با بیمه , محدوده قلهک
22920434

کارشناس مامایی یا بهیارخانم

, کارشناس مامایی یا بهیارخانم , حتی بازنشسته جهت کار در , کلینیک ترک اعتیاد (خانی آبادنو)

92/7/27 :

به یک ماما یا بهیار

, به یک ماما یا بهیار , جهت کلینیک MMT , واقع در جاده ساوه نیازمند

56322231563222

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (شادی)

  لطفا در سایت تان این 3 مطلب را جداگانه به نمایش بگذارید
  من هرچه تلاش کردم موفق نشدم
  انشالا مشکل جوانان مملکت رفع گردد به یاری حق
  با سپاس

  1.
  واگذاری امتیاز کلینیک تخصصی زنان - مامایی - با سابقه چند ساله - در بهترین نقطه کرج - با مطلوب ترین قیمت (( واگذاری کل بخش زنان و مامایی کلینیک - آماده همکاری با متخصص زنان - ماما - روان پزشک و سایر حرف مرتبط ))
  تماس در وقت اداری با خانم احمدوند : 09329118692

  2.
  یک واحد آپارتمان مسکونی در خیابان مترو گلشهر کرج رهن و اجاره - دسترسی عالی به دانشگاه - مترو - سایر نقاط کرج - واقعا مناسب برای دانشجویان ترجیحا مامایی- پرستاری
  تماس در وقت اداری با خانم احمدوند : 09329118692

  3.
  به تعدادی آقا - فعال و خلاق- برای همکاری با یک مشاور املاک فعال در کرج نیازمندیم - همه شرایط بر حسب توافق
  تماس در وقت اداری با خانم احمدوند : 09329118692

 • مهمان (تاجیک)

  :p:o:D

 • مهمان (میترا)

  سلام, کاش سایت ثبت نام بزارین که اختصاص به ماماها داشته باشه و در صورت اعلام نیاز از طریق ایمیل هامون با خبر بشیم, همینجوریشم کلی ظلم شده در حق ماماها, نمیدونیم کدوم وری هستیم پرستاریم یا پزشک, تو پزشک خونواده باید کار پرستارو بهیارو پزشک رو انجام بدیم آخرشم نفهمیدیم جایگاهمون کجاست.

 • سلام من کارشناس مامایی هستم و تقاضای کار در استان خوزستان را دارم لطفا در صورت نیاز در این استان مرا در نظر داشته باشید
  با تشکر

فروشگاه