ورود  \/ 
ثبت نمودن

منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری نظامی 

 

مجموعه پرستاری

دروس

منابع

پرستاری داخلی جراحی

1.Brunner and suddarth's of medical- surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition.
2.Medical-surgical nursing: clinical management for positive outecomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition.
3.Phipp's medical- surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson.- St.
Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

پرستاری بهداشت جامعه

-1Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 EdSt. Louis : mosby, Last Edition
-2Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances Manure. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition
 3.پارك ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشكی پيشگيری و اجتماعی – مولفان جی . ای . پارك . ك . پاركر، برگردان به فارسی حسين شجاعی تهرانی – ويرايش هفدهم –تهران : سماط ، آخرين ويرايش
 4.برنامه و راهنمايی ايمن سازی (جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت سلامت آخرين ويرايش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry .St . Louis : mosby , Last Edition
2-Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

روان پرستاری

-1Psychiatric mental health nursing. Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday
Worret– St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition
2-Psychiatric mental health nursing. Sheila L.Videbech.7 ed. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2017
3-Mental health Nursing. Linda M. Gorman. Robynn F. Anwar. Phialadelphia.F.A. Davis. 2019
4-Essentials of Psychiatric mental health nursing. Concepts of care in evidence based practice.    Mary c.Townsend. Karyn I. Morgan. 7 ed Phialadelphia.F.A. Davis. 2017

مطالب مرتبط:

آزمون کشوری ارشد پرستاری نظامی
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری
دانلود سوالات آزمون پرستاری نظامی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه پرستاری نظامی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری نظامی
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
درباره رشته پرستاری نظامی

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه