ورود  \/ 
ثبت نمودن

محمود رضا جعفري (رئيس مرکز تحقيقات نانو فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد) اظهار کرد: این واکسن با استفاده از نانو ذرات کاتيوني ليپوزوم طراحي شده است و سیستم ایمنی فرد را علیه یکی از مارکرهای مهم سرطان به نام Her2 /neu  فعال می‌کند.

استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تاکيد بر اينکه اين واکسن در حال حاضر در مراحل تست آزمايشگاهي است گفت: ‌اين واکسن در صنایع داروسازی به ویژه در درمان سرطان‌هایی همچون پستان، رحم، ریه و غیره کاربرد دارد.

جعفري تاکید کرد:‌ در اين طرح به طراحی پپتیدهایی از انکوژن موش و ارزیابی اثربخشی این پپتیدهای محصور در نانوذرات لیپوزوم-پلی کاتیون-دی‌ان‌ای (LPD)، برای القای پاسخ ایمنی در موش BALB / c پرداخته شده است

 

رئيس مرکز تحقيقات نانو فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت:‌ در این طرح ابتدا با استفاده از بیوانفورماتیک، پپتیدهای ایمونوژنیکی از پروتیین Her2 / neu طراحی شد.

وی افزود: سپس در داخل نانوذرات کاتیونی به نام LPD انکپسوله شده و در ادامه به موش‌های توموری شده تزریق شد و در انتها، سایز تومور و پاسخ ایمنی در این موش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

جعفري بیان کرد: ‌با استفاده از این نانوذرات، پپتیدهای طراحی شده از دسترس پروتئازها دور مانده و با توجه به کاتیونی بودن نانوذرات، بهتر به سلول‌های دندریتیک عرضه می‌شدند و از همه مهمتر دوز تزریقی پپتید احاطه شده در لیپوزوم بسیار کمتر از تزریق همان پپتید به صورت آزاد است.

وی تصريح کرد:‌ نتایج حاکی ازآن بود که با استفاده از این پپتیدها پاسخ ایمنی بسیار خوب و موثری علیه مارکرهای سرطان ایجاد شد و این پاسخ وقتی با لیپوزوم همراه می‌شدند، به طور معنی داری افزایش داشت.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

فروشگاه