آزمون زبان ، لغات کلیدی(آزمون اول)

آزمونهای رایگان زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

داوطلب گرامی، با استفاده از این آزمون میتوانید ارزیابی ای از کلمات کلیدی زبان را که تا کنون آموخته اید داشته باشید. تماس باما:88949740 www.phdpezeshki.com تعداد سوالات آزمون 13 سوال میباشد ودرپایان آزمون کارنامه صادرمیگردد این آزمون محدودیت زمانی ندارد.