ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع آزمون ارشد مدیریت پسماند

مجموعه بهداشت محيط

رشته هاي: *بهداشت محيط- سم شناسي محيط *مهندسي بهداشت محيط- مديريت پسماند *مهندسي بهداشت محيط *مهندسي بهداشت محيط -   بهره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي شهري*بهداشت محيط بهداشت پرتوها

در تمام منايع آخرين چاپ مد نظر مي باشد                                                                .                                               .

 منابع

درس

.1 Edzwald, J. and American Water Works Association (AWWA) (2011). Water quality & treatment: a handbook on drinking water, McGraw-Hill Education. Chapters 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 17 . 18 . 19 . 22 .

٢ . ميكروبيولوژي فاضلاب (ويرايش چهارم- ١٣٩٤ )؛ مولف: گابريل بيتون؛ مترجمين: سيد حسين ميرهندي، مهناز نيك آئين؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ فصول ١تا ٥ و فصول ٧ تا ١٤ .

٣ . آبرساني شهري؛ محمدتقي منزوي؛ انتشارات دانشگاه تهران. ٤ . جمع آوري فاضلاب؛ محمدتقي منزوي، انتشارات دانشگاه تهران.

.5 Metcalf, Eddy, M. Abu-Orf, G. Bowden, F. L. Burton, W. Pfrang, H. D. Stensel, G.

Tchobanoglous, R. Tsuchihashi and AECOM (2014). Wastewater engineering:

treatment and resource recovery, McGraw Hill Education. Chapters:2,3,5,7,8,9,10,12,13,14.

٦ . شيمي محيط زيست (آناليزهاي آب و فاضلاب)؛ مولفين كلاير ساير، پري مك كارتي، جن پاركين؛ مترجمين: نادعلي علوي، علي اكبر بابايي، نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد؛ انتشارات انديشه رفيع.

آب و فاضلاب

.1 Tiwary, A., I. Williams and J. Colls (2018). Air pollution: measurement, modelling

and mitigation, CRC Press.

آلودگي هوا و كنترل آن

.1 Tchobanoglous, G. and F. Kreith (2002). "Handbook of Solid Waste Management Second Ed." Chapters:1,5,6,7,8,10,11,12,14,15.

.2 Chartier, Y. (2014). Safe management of wastes from health-care activities, World Health Organization. Chapters:2,3,5.               

مواد زائد جامد(پسماند)

.1 Salvato, J. A., N. Nemerow and F. Agardy (2003). Environmental engineering, Fifth edition, John Wiley. Chapters: 1, 6 ( Noise control pages: 950-971), 7, 8, 9, 10.

.2 U.S. CDC. (2006). Healthy housing reference manual. US Dep. Heal. Hum. Serv. Chapters: 2, 4, 12 .

كليات بهداشت محيط

 

 

 

مطالب مرتبط:

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

دروس امتحانی و ضرایب درسی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

کارنامه رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

درباره ی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

مجموعه بهداشت محيط

رشته هاي: *بهداشت محيط- سم شناسي محيط *مهندسي بهداشت محيط- مديريت پسماند *مهندسي بهداشت محيط *مهندسي بهداشت محيط -   بهره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي شهري*بهداشت محيط بهداشت پرتوها

در تمام منايع آخرين چاپ مد نظر مي باشد                                                                .                                               .

 منابع

درس

.1 Edzwald, J. and American Water Works Association (AWWA) (2011). Water quality & treatment: a handbook on drinking water, McGraw-Hill Education. Chapters 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 17 . 18 . 19 . 22 .

٢ . ميكروبيولوژي فاضلاب (ويرايش چهارم- ١٣٩٤ )؛ مولف: گابريل بيتون؛ مترجمين: سيد حسين ميرهندي، مهناز نيك آئين؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ فصول ١تا ٥ و فصول ٧ تا ١٤ .

٣ . آبرساني شهري؛ محمدتقي منزوي؛ انتشارات دانشگاه تهران. ٤ . جمع آوري فاضلاب؛ محمدتقي منزوي، انتشارات دانشگاه تهران.

.5 Metcalf, Eddy, M. Abu-Orf, G. Bowden, F. L. Burton, W. Pfrang, H. D. Stensel, G.

Tchobanoglous, R. Tsuchihashi and AECOM (2014). Wastewater engineering:

treatment and resource recovery, McGraw Hill Education. Chapters:2,3,5,7,8,9,10,12,13,14.

٦ . شيمي محيط زيست (آناليزهاي آب و فاضلاب)؛ مولفين كلاير ساير، پري مك كارتي، جن پاركين؛ مترجمين: نادعلي علوي، علي اكبر بابايي، نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد؛ انتشارات انديشه رفيع.

آب و فاضلاب

.1 Tiwary, A., I. Williams and J. Colls (2018). Air pollution: measurement, modelling

and mitigation, CRC Press.

آلودگي هوا و كنترل آن

.1 Tchobanoglous, G. and F. Kreith (2002). "Handbook of Solid Waste Management Second Ed." Chapters:1,5,6,7,8,10,11,12,14,15.

.2 Chartier, Y. (2014). Safe management of wastes from health-care activities, World Health Organization. Chapters:2,3,5.               

مواد زائد جامد(پسماند)

.1 Salvato, J. A., N. Nemerow and F. Agardy (2003). Environmental engineering, Fifth edition, John Wiley. Chapters: 1, 6 ( Noise control pages: 950-971), 7, 8, 9, 10.

.2 U.S. CDC. (2006). Healthy housing reference manual. US Dep. Heal. Hum. Serv. Chapters: 2, 4, 12 .

كليات بهداشت محيط

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید