ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

مجموعه بهداشت محيط

رشته هاي: *بهداشت محيط- سم شناسي محيط *مهندسي بهداشت محيط- مديريت پسماند *مهندسي بهداشت محيط *مهندسي بهداشت محيط -   بهره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي شهري*بهداشت محيط بهداشت پرتوها

در تمام منايع آخرين چاپ مد نظر مي باشد                                                                .                                               .

منابعدرس

.1 Edzwald, J. andAmerican Water Works Association (AWWA) (2011). Water quality & treatment: a handbook on drinking water, McGraw-Hill Education. Chapters:

5.6.7.8.9.10.11.12.13.17.18.19.22.٢. ميكروبيولوژي فاضلاب (ويرايش چهارم-١٣٩٤)؛ مولف: گابريل بيتون؛ مترجمين: سيد حسين ميرهندي، مهناز نيك آئين؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ فصول ١تا ٥و فصول ٧تا ١٤.

٣. آبرساني شهري؛ محمدتقي منزوي؛ انتشارات دانشگاه تهران.٤. جمع آوري فاضلاب؛ محمدتقي منزوي، انتشارات دانشگاه تهران.

.5 Metcalf, Eddy, M. Abu-Orf, G. Bowden, F. L. Burton, W. Pfrang, H. D. Stensel, G.

Tchobanoglous, R. Tsuchihashi and AECOM (2014). Wastewater engineering:

treatment and resource recovery, McGrawHill Education. Chapters:2,3,5,7,8,9,10,12,13,14.

٦. شيمي محيط زيست (آناليزهاي آب و فاضلاب)؛ مولفين كلاير ساير، پري مك كارتي، جن پاركين؛ مترجمين: نادعلي علوي، علي اكبر بابايي، نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد؛ انتشارات انديشه رفيع.

آب و فاضلاب

.1 Tiwary, A., I. Williams and J. Colls (2018). Air pollution: measurement, modelling

andmitigation, CRC Press.

آلودگي هوا و كنترل آن

.1 Tchobanoglous, G. and F. Kreith (2002). "Handbook of Solid WasteManagement Second Ed." Chapters:1,5,6,7,8,10,11,12,14,15.

.2 Chartier, Y. (2014). Safe management ofwastes from health-careactivities, World Health Organization. Chapters:2,3,5.               

مواد زائد جامد(پسماند)

.1 Salvato, J. A., N. Nemerow and F. Agardy (2003). Environmentalengineering, Fifth edition, John Wiley. Chapters: 1, 6 ( Noisecontrol pages: 950-971), 7, 8, 9, 10.

.2 U.S. CDC. (2006). Healthy housingreference manual. US Dep. Heal. Hum. Serv. Chapters: 2, 4, 12 .

كليات بهداشت محيط

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد مهندسی بهداشت محیط

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط

کلاس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت محیط

آزمون کشوری کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهدسی بهداشت محیط

دروس امتحانی و ضرایب مهندسی بهداشت محیط

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید