ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد پرفیوژن

طرح درس کارشناسی ارشد پرفیوژن

تکنولوژی گردش خون درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
Technology perfusion
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تکنولوژی گردش خون شاخه ای از علوم سلامت است که درطی آن فراگیران با انواع بیماریهای قلبی عروقی و تکنیک های بای پس قلبی ریوی و شرایط اضطراری مربوط به آن آشنا شده با گذراندن برنامه های درسی نظری و عملی ، توانمندیهای لازم برای آماده سازی وبای پس قلبی ریوی بیمار را درجراحی قلب باز کسب کرده و روش های مختلف تکنولوژی گردش خون برون اندامی را متناسب با نوع اعمال جراحی ویا شرایط و وضعیت بیمار انجام دهند.
تکنولوژیست گردش خون فردی است که با آموزشهای علمی و تجارب عملی و با استفاده از تجهیزات و فناوریهای خاص گردش خون برون پیکری را دروضعیت های بالینی که نیاز به گردش خون ، اکسیژن رسانی و بای پس قلبی ریوی است ، برقرار می کند . دانش آموخته این رشته بعنوان عضو تیم درمانی درحفظ ارکان ها و اندام ها ، حفظ فیزیولوژی طبیعی و دمای متناسب بدن دراعمال جراحی قلب و اعمال مشابه همکاری دارد.

2-تاریخجه کارشناسی ارشد پرفیوژن:
طبق مستندات تاکنون رشته ای با عنوان فوق درایران وجود نداشته است وطرح راه اندازی این رشته – مقطع برای اولین باردرکشور صورت می گیرد.
درجست وجو و تحقیقات به عمل آمده ، آموزش تکنولوژی گردش خون درایالات متحده بصورت یک برنامه (curriculum) ثابت و مشخص می باشد و درکشورهای اروپایی این برنامه به صورتهای مختلف و متفاوتی تنظیم شده است به عنوان مثال دراتریش آموزش تکنولوژی گردش خون از طریق یک برنامه آموزشی بعد از فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی انجام می گیرد و طول این دوره 18 ماهه است .
درهلند مدارک پایه آموزش تکنولوژی گردش خون شامل مدرک لیسانس دررشته های شیمی ، فیزیک ، و بیولوژی می باشد. دوره آموزش سه ساله است ودراین دوره دانشجو باید یک پروژه علمی را بطور مستقل انجام دهد.
3-ااهمیت کارشناسی ارشد پرفیوژن (values):
تامین خدمات تخصصی درحوزه ی اهداف و کارکردهای رشته مبتنی بر بالاترین سطح کیفیت و استاندارد به عنوان حق اساسی مردم و نیازمندان این خدمات
ارائه خدمات تخصصی درچارچوب اهداف وکارکردهای رشته براساس اصول اخلاق حرفه ای
ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات درعرصه جراحی قلب و تکنولوژی گردش خون از طریق پژوهش و توسعه علمی

4-ضرورت کارشناسی ارشد پرفیوژن(mission):
رسالت و به عبارتی هدف نهایی از تاسیس این دوره تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز درمراکز درمانی تخصصی برای ایفای نقش ها و وظایف ذیل است :
1)برنامه ریزی و ارائه خدمات بای پس قلبی ریوی درانواع مختلف جراحی قلب باز و پیوند قلب و ریه
2)فراهم کردن تمهیدات لازم و آمادگی حین اعمال جراحی دیگر که نیاز به تکنولوژی گردش خون بافتی وجود دارد.
3)آموزش دانشجویان دررشته ها و دروس مرتبط و توسعه حرفه ای کارکنان دراین حرفه
4) انجام تحقیقات کاربردی به منظور تولید دانش درحوزه ی حرفه ای تکنولوژی گردش خون قلب

5-آینده کارشناسی ارشد پرفیوژن (vision):
با راه اندازی این دوره و تربیت نیروهای ماهر دارای توانمندیها و شایستگی های علمی ،فنی و اخلاق حرفه ای اعمال جراحی قلب باز و مراقبت های حین و پس از آن با کارایی و اثربخشی مطلوب مبتنی بر آخرین استانداردهای معتبر علمی و فناوری پزشکی جهان و پیشگیری موثر ازخصاها و عوارض مراقبتی اجرا و ارائه خواهد شد.
بیماران نیازمند به خدمات تخصصی جراحی قلب نه تنها درکشور بلکه درسطح جهان برای برخورداری از این سطح خدمات ،مراکز جراحی مجهز به چنین نیروهای توانمند و کارآزموده ای رابه عنوان محیط مراقبتی مطلوب و آرمانی خود انتخاب مینمایند.

6-هدف کارشناسی ارشد پرفیوژن (aims):
هدفت غایی دوره تربیت نیروی انسانی و کارآزموده با قابلیت ها و شایستگی های مناسب درابعاد علمی ، فنی ، ارتباطی – اجتماعی و معنوی برای ایفای اثربخش نقش های چند گانه حرفه ای ( عملیات تخصصی ) ، آموزشی و پژوهشی درحوزه خدمات سلامت و آموزش نیروی انسانی می باشد . اهداف کلی عبارتنداز:
تامین نیروی انسانی توانمند مورد نیاز بخش های اتاق عمل و مراقبت های ویژه جراحی قلب و عروق
تامین نیروی انسانی توانمند برای ارائه آموزش های نظری یابالینی اثربخش به دانشجویان و همکاران
پرورش توانایی ها و مهارت های اساسی درفراگیران به منظور تولید و نشر علم و فناوری از طریق طراحی و اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی مناسب

7-بازارکار کارشناسی ارشد پرفیوژن درنظام بهداشتی :
دانش آموختگان این رشته دارای نقش های خدماتی پژوهشی و آموزشی میباشند.

8-وظایف کارشناسی ارشد پرفیوژن (task analysis):
الف – زمینه آموزشی : دانش آموختگان با کسب دانش لازم دراین زمینه آمادگی لازم جهت آموزش دانشجویان و توسعه مداوم حرفه ای کارکنان و همکاران خود دراین حرفه را خواهند داشت .
ب- زمینه پژوهشی :دانش آموختگان این رشته با کسب مهارتهای پایه به تحقیق درزمینه تکنولوژی گردش خون برای تولید دانش و فناوری درعرصه تخصصی این رشته و مراقبت های مرتبط از طریق اجرای پژوهش های علمی کاربردی خواهند پرداخت .
ج- زمینه خدماتی : دانش آموختگان این دوره ازتوانایی بالاتری برای ارائه خدمات مبوط تکنولوژی گردش خون دربخش های بالینی مرتبط، درحدود وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات حرفه ای ، برخوردار می شوند شامل :
-فراهم کردن تجهیزات گردش خون برون پیکری
-تنظیم درجه حرارت بدن متناسب با نوع اعمال جراحی و وضعیت بیمار
-راه اندازی ماشین قلب و ریه
-محافظت از اندام ها وارگان های مختلف حین بای پس به عنوان عضو تیم درمانی
-راه اندازی سیستم های حمایتی قلب و ریه مثلا دربیماران منتظر پیوند قلب و ریه

9-ا برنامه های راهبردی کارشناسی ارشد پرفیوژن:
راهبردهای یاددهی و یادگیری:
این دوره به شیوه حضوری و با تلفیقی از راهبردهای استاد- محور ، فراگیر –محور، آموزش های بالینی و یادگیری مبتنی بر مسئله اجرا می گردد.دراین راستا موارد زیر ازجمله روشهای یاددهی – یادگیری مورد استفاده دراین دوره خواهند بود .
-طرح ریزی و اجرای سمینار و پروژه
-اجرای شیوه های فعال و تعاملی از جمله کارگاه آموزشی
-یادگیری درمحیط های شبیه سازی شده و عرصه های واقعی کار
-اجرای روش های یادگیری انفرادی وخود – راهبر

10-ظرفیت پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد پرفیوژن:
1-قبولی درآزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
2-دانش آموختگان مقطع کارشناسی دررشته پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل می توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند.

موادامتحانی و ضرایب آن به شرح زیر می باشند:

ضرایب موادامتحانی ردیف
3 بیماریهای داخلی و جراحی 1
1 بیوشیمی 2
1 فیزیک پزشکی 3
1 فیزیولوژی 4
1 فارماکولوژی 5
2 زبان عمومی 6
12 جمع جمع

جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات درمدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرایب آزمون هرسال تحصیلی ، به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی مربوط به همان سال مراجعه شود.
11-رشته های مشابه کارشناسی ارشد پرفیوژن درداخل کشور:
این رشته – مقطع تاکنون درهیچکدام از دانشکده ها و دانشگاه های داخل کشور تاسیس نشده است . و درواقع این برنامه درسی جدید و بدیع می باشد.

12-رشته های مشابه  کارشناسی ارشد پرفیوژن درخارج از کشور:
1-master of science degree in cardiovascular perfusion at north shore university hospital Manhasset newyork
2-master of perfusion science programat the university of Nebraska
3-master of science in perfusion technology in rush university Chicago illinois
13-شرایط بکارگیری کارشناسی ارشد پرفیوژن :
-طبق شرایط و ضوابط شورای گسترش دانشگاهها ی علوم پزشکی می باشد.
-محل آموزش دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تکنولوژی گردش خون دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و زیر نظر دانشکده پزشکی می باشد.

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد پرفیوژن

کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرفیوژن

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرفیوژن

آزمون کشوری کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

دروس امتحانی وضرایب مربوطه تکنولوژی گردش خون

درباره رشته پرفیوژن

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشدپرفیوژن

منابع کنکور کارشناسی ارشد پرفیوژن

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرفیوژن

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید