ورود  \/ 
ثبت نمودن

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان

ظرفیت پذیرش ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

ظرفیت پذیرش ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

دانشگاهعادیشهریه پردازجمع
علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي426
مشهد415
جمع کل8311

 

مطالب مرتبط:

درباره رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
مدارک مورد پذیرش کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 44

دروس امتحانی و ضرایب کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

دروس امتحانی و ضرایب ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

 

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه : مباني توانبخشي (1)- مددکاري فردي، گروهي، جامعه اي، خانواده و اصول و فنون مصاحبه و مشاوره (3)- روش تحقيق و آمار (1)- روانشناسي عمومي و رشد (1)- سياست و رفاه اجتماعي (1)- زبان عمومي (3)

 

مطالب مرتبط:

 

درباره رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
مدارک مورد پذیرش کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان
ظرفیت پذیرش ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان
نظرات (0) کلیک ها: 6

مدارک مورد پذیرش کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

مدارک مورد پذیرش ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

 

مدارک تحصیلی مورد پذیرش دراین رشته: کارشناسي مددکاري اجتماعي

 

 مطالب مرتبط:

درباره رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان
ظرفیت پذیرش ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 15

درباره رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان یک رشته دانشگاهی و شاخه ای از مددکاری اجتماعی است که رشد و توانمندسازی افراد زیر 18 سال ئ ارتقاء، توسعه، تغییر اجتماعی و انسجام اجتماعی به منظور تامین بهزیستی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار می دهد. اصول اصلی این رشته دانشگاهی مطابق با رشته مددکاری اجتماعی عدالت اجتماعی، حقوق بشر و شهروندی، مسئولیت انسانی و احترام به تفاوت ها است.
مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان با تکیه بر نظریات مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی و همچنین مشارکت فعال کودکان و نوجوانان، خانواده و مراقبین اصلی آنها و سازمان ها و نهادها زمینه را برای رشد یکپارچه کودکان و نوجوانان فراهم می آورد.
دانش آموختگان این رشته می توانند در جایگاههای زیر انجام وظیفه نمایند:
- در سازمان های دولتی و غیردولتی که حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار دارند (مانند سازمان بهزیستی و کلیه سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان و نوجوانان)
- آموزش و پرورش
- در سازمان ها و نهادهای درگیر در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان
- مراکز حمایت از کودکان و نوجوانان و ارائه دهنده خدمت به کودکان و نوجوانان و خانواده آنها
رسالت این دوره تربیت نیروهای متخصص، توانمند و مسئولیت پذیر در حیطه ی مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان است به طوری که تخصص خود را در زمینه حمایت از گروههای مختلف کودکان و نوجوانان و رشد و توسعه یکپارچه آنان در اختیار جامعه قرار دهند.

 مطالب مرتبط:

مدارک مورد پذیرش کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان
ظرفیت پذیرش ارشد مددکاري اجتماعي کودک و نوجوان

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 13