ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 

طرح درس کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

طرح درس کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی

1- دوره کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
نام دوره: کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انفورماتیک پزشکی M.S in Medical Informatics تعریف: دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انفورماتیک پزشکی به عنوان رشته ای جدید و با استفاده از فناوری اطلاعات در ذخیره سازی، بازیابی داده ها و استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات در جهت تصمیم گیری در حل مشکلات و ارتقاء سیستم های بهداشت درمان می پردازد. این علم ارتباط نزدیکی بین علوم پایه پزشکی و تکنولوژی جدید در حال گسترش کامپیوتر، مخابرات و ارتباطات برقرار می کند.

2- تاریخچه کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
از سال 1949 با تشکیل مؤسسه (Informatic and Statistik) در آلمان نخستین سازمان تخصصی با زمینه فعالیتی داده آرایی و داده ورزی و تحلیل آماری اطلاعات پزشکی پا به عرصه وجود نهاد. با روند رو به تزاید ایجاد مراکزی با فعالیت های این چنینی تا سال 1960 و با تأسیس مرکزی در فرانسه تحت عنوان (Informatic Medicale) تکامل این زمینه ی علمی ادامه یافت و به دنبال آن در طی دهه 70 مراکز مشابهی در لهستان و آمریکا تأسیس شد. امروزه جامعه جهانی انفورماتیک پزشکی حداقل در 50 کشور جهان عضو دارد که به عنوان سازمان های مرجع در کشورهای مذکور در این زمینه فعالیت دارند.
در بین سال های دهه 70 و 80 پروژه ها و برنامه هایی همچون INTERNIST,MUMPS,HEME,CONSIDER و در نهایت HIS بعنوان فعالیت های مطرح در زمینه انفورماتیک پزشکی گسترش جهانی یافته اند.
پروژه های فوق در زمینه های بانک ها و روش های نگهداری و برداشت اطلاعات پزشکی، رایزنی های آماری پزشکی و استنتاج نتایج جدید تحقیقاتی از اطلاعات پزشکی و تعریف روش های جدید مداخله ای بوده است که زمینه های فعالیت قدیمی این رشته می باشد و امروزه با به وجود آمدن زمینه های نوین زیادی همچون نظامات جامع بهداشت الکترونیکی، تحلیل و آنالیزتصاویر و داده های بیولوژیک، المان ها و پارامترهای الکتریکی و الکترونیکی سیستم های بیولوژیکی و یا بهداشتی درمانی گسترش یافته است.
با گسترش گروه های تحقیقاتی و متخصصین شاخه های گوناگون انفورماتیک پزشکی، کمیته ها و مجامع علمی ملی و بین المللی شکل گرفت. از جمله این مجامع به IMIA به عنوان جامعه جهانی انفورماتیک پزشکی میتوان اشاره کرد. این سازمان جهانی غیروابسته زیرنظر سازمان بهداشت در سال 1989، از فدراسیون بین المللی پردازش داده ها (IFIP) مستقل گشت. دورنما، رسالت ها و اهداف گوناگونی برای IMIA تعریف شده است. بیش از 70 کشور دنیا تاکنون به عضویت IMIA درآمده اند. جامعه ایرانی انفورماتیک پزشکی به عنوان سازمان غیرانتفاعی سال 2003 تحت عنوان جامعه مدیکال انفورماتیک ایران (IRAMI) مشغول فعالیت شده است.

3- ضرورت کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
ارزش های انسانی، اسلامی در آموزش رشته انفورماتیک پزشکی:
با توجه به محدودیت منابع مالی در سیستم بهداشتی کشور و تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی، انفورماتیک پزشکی و متخصصین این رشته قادر خواهند بود که راه حل های لازم را ارائه دهند. شاید بتوان عنوان داشت که مقولات مرتبط با پزشکی از حیث نزدیکی زیاد با روح لطیف انسانی و تلاش جهت تسکین آلام و رنج های بیمار، یکی از مقدس ترین حرف موجود هستند که امکان تعالی هر چه بیشتر معنوی را فراهم می آورند.

ارزش های مربوط به سلامت:
پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در ارائه سرویس های بهداشتی و درمانی با چالش های فراوانی روبرو هستند. این چالش ها شمال: مسائل بودجه ای، مسائل آموزشی بهداشتی، عقب ماندگی از توسعه روز افزون زمینه های تحقیقاتی علوم پزشکی. افزایش تقلب در ارائه سرویس های بهداشت و درمان کشور، خطاهای پزشکی، عدم ارتباط دو طرفه بین جامعه دانشگاهی و صنایع مرتبط با پزشکی می باشد که متخصصان رشته انفورماتیک پزشکی با مکانیزه کردن سیستم های جامع اطلاعات خدمات بهداشت و درمان و ایجاد یک بستر تعاملی بین متخصصین علوم پزشکی و علوم فناوری اطلاعات در جهت رفع چالش های فوق نقش به سزایی ایفا خواهد نمود.

4- اهمیت کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
از آنجایی که اطلاعات و تکنولوژی جزء جدایی ناپذیر فرایند ارائه مراقبت در نظام بهداشت و درمان می باشد. جوامع علمی دست اندرکار توسعه و آموزش ناگزیر از به کارگیری اطلاعات و تکنولوژی کامپیوتر در تمام گرایش های پزشکی اعم از مراقبت، آموزش و پژوهش نقش به سزایی ایفا خواهد کرد.
انفورماتیک پزشکی به عنوان یک علم بین رشته ای است که نیاز به تحقیق و مطالعه در همه ابعاد آن از جمله علوم پایه و بالینی، زیست پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندسی نرم افزار احساس می شود. رسالت اصلی این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که می توانند در جهت ارتقاء سیستم های سلامت، استفاده بهینه از منابع موجود، کاهش خطاهای پزشکی در مراکز بین المللی انفورماتیک پزشکی انجام وظیفه کنند.
تربیت این نیرو ها زمینه ساز موارد زیر خواهد بود:
الف) ارتقاء سطح دانش و آگاهی مسئولین، متخصصین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و شناخت عمومی افراد جامعه از جایگاه و کاربرد انفورماتیک پزشکی
ب) کمک و فعالیت در راستای برقراری نظام های بین بخشی جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری بین مسئولین ذیربط و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی با متخصصین و فعالین در فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج)ایجاد بستر لازم جهت تعیین و تعریف استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در حوزه خدمات بهداشت و درمان
د) فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی.

5- آینده کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
در فرصت ده ساله آینده رشته انفورماتیک پزشکی نقش مؤثری در ایجاد یک شبکه کامل پیوسته با امکان دسترسی کامل و سریع ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و محققین علوم پزشکی بر اطلاعات و داده های موجود را ایفا خواهد کرد. پژوهش های انفورماتیک پزشکی تحت تأثیر پیشرفت های علمی حاصل شده در پروژه ژنوم انسان قرار خواهد گرفت. بدین معنا که یک بستر تعامل اطلاعات مربوط بین داده های بالینی و داده های ژنتیک ایجاد خواهد شد که به تشخیص به موقع و جلوگیری از بروز برخی از بیماری های خاص منجر خواهد شد. ضمناً حضور نیروهای متخصص در انفورماتیک پزشکی در مراکز درمانی، زمینه ساز ایجاد یک بستر الکترونیکی با محوریت فرد جهت ارائه خدمات بهداشت و درمان و دسترسی بیماران به پرونده الکترونیکی سلامت خود خواهند بود.

6- هدف از کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
- این برنامه در صدد است دانش آموختگانی را تربیت کنئ که دارای آگاهی و مهارت کامل در موارد زیر باشند:
- شناخت ساختار داده های پزشکی و پایگاه های داده ها
- کاربرد استانداردها در پزشکی
- به کارگیری ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تصمیم سازی مبتنی بر سیستم های ذخیرهپبه کارگیری نرم اقزارهای جامع پزشکی
- کاربرد مفاهیم اولیه بیوانفورماتیک در تشخیص بالینی
- کار با شبکه های هوشمند عصبی و کاربرد آنها در تحلیل اطلاعات در پزشکی
- استفاده از مراجع انفورماتیک سلامت و پزشکی
- کدگذاری در پزشکی

7- بازارکار کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
1- پژوهشی
2- آموزشی
3- مدیریتی
4- خدماتی

8- شرح وظایف کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی
الف- در زمینه پژوهشی:
1- تحقیق در زمینه کاربرد روش های نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی جهت بهینه سازی سیستم های تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان.
2- تحقیق در زمینه تبیین و بومی سازی استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سیستم های بهداشت و درمان
3- کمک به تحقیق در زمینه های مشترک با رشته های پزشکی و مهندسی پزشکی جهت ایجاد یک بستر تعامل اطلاعات بین داده های بالینی و فناوریهای جدید
ب- در زمینه آموزشی:
1- تدریس دروس مرتبط با حوزه انفورماتیک پزشکی در زمینه های تحلیل داده ها، مدیریت داده ها و آشنایی با نرم افزارهای جامع پزشکی در سطوح دانشگاهی
2- تدریس دروس مرتبط با شیوه های نوین طراحی و مدیریت سیستمهای بهداشت و درمان مبتنی بر فناوری اطلاعات
3- ارائه روش های بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفورماتیک در پزشکی به دانشجویان پزشکی ذر رشته های مرتبط
ج- در زمینه مدیریتی:
کمک به توسعه و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت در سطوح مختلف بهداشت و درمان
د- در زمینه خدماتی:
هماوری امکان دسترسی سهل الوصول به اطلاعات و منابع اطلاعاتی
ارائه و هدایت از راه دور خدمات درمانی و آموزش روش ها و مهارتهای تخصصی شده
کمک به ماهش خطاهای پزشکی
کمک به تعیین نوع مداخله پزشکی مورد نیاز
کمک به امنیت و حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران

9-  برنامه های  آموزشی کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
این برنامه مبتنی است بر:
استراتژی تلفیقی (دانشجو یا استاد محوری) بر حسب نوع درس و شرایط، استفاده از فنون جدید یادگیری و یا درسی و پژوهشی، آموزشی در محیط کار واقعی، تحلیل وظایف حرفه ای آینده،شناخت علوم و ابزارها و تکنیکهای تخصصی جدید
همچنین در این برنامه بر حسب شرایط از فنونی نظیر کار و تمرین عملی در محیط آزمایشگاه و عرصه، کار در گروه های کوچک، طرح و حل مسأله، شیوه های آموزشی ماجولر و خودآموزی، استفاده از کامپیوتر، سخنرانی، ارائه سمینار و فعالیت های آموزشی نظری توسط فراگیرنده، demonstration و based approach evidence استفاده خواهد شد.

10- ظرفیت کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی:
- قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- دارا بودن دانش نامه پزشکی در رشته های علوم پزشکی – رشته های ریاضی (کلیه گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی و یا دکترای عمومی پزشکی و دکترای عمومی دندان پزشکی

مواد امتحانی در آزمون ورودی و ضرایب آن:

ضریب نام درس ردیف
3 اصول برنامه نویسی و ساختار داده ها 1
2 ریاضی و آمار حیاتی 2
2 زبان عمومی 3
3 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی 4
10 مجموع ضرایب

11- رشته های مشابه کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی در داخل کشور:
در حال حاضر رشته مشابه در داخل کشور وجود ندارد

12- سابقه این رشته  کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی در خارج از کشور:
تعداد زیادی از دانشگاه های معتبر جهان به تربیت دانشجو در این رشته می پردازند.
این رشته دارای گرایش های متعددی از جمله
Dental Informatics , Nursing Informatics و Imaging Informatics در این حوزه، افراد بر روی بافت ها و ارگان ها با گرایش بر روی کاربردهای انفورماتیک تصویر تمرکز دارند. مجموعه مسائلی پیرامون رادیولوژی، مدیریت تصاویر و تحلیل تصاویر مانند پاتولوژی و درماتولوژی (در این حیطه) مطرح می شوند. Clinical Informatics (در این حوزه کاربرد انفورماتیک در مراقبت بیمار مطرح می شود.) و Public health Informatics (در این حیطه عملکرد انفورماتیک از فرد به جامعه و بهداشت افراد متمرکز می¬شود.)می¬باشد.
دیدگاه برخی دانشگاهها و مراکز و مجامع علمی معتبر جهان در مورد این رشته به صورت زیر می¬باشد :
دپارتمان مدیکال انفورماتیک دانشگاه استنفورد بیان می¬دارد که مدیکال انفورماتیک رشته¬ای جدید و سریعا در حال گسترش می¬باشد که درباره علم ذخیره ، بازیابی داده ها و استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات بدست آمده در حل مشکلات و ارتقا روشها بحث می¬کند. این علم ارتباط نزدیکی بین علوم پایه پزشکی و تکنولوژی جدید در حال گسترش کامپیوتر ، مخابرات و ارتباطات برقرار میکند و به طور خلاصه به عنوان علم کامپیوتر پزشکی از آن یاد می¬شود.
انجمن ملی مدیکال انفورماتیک بریتانیا (BMIS)در این باره عنوان می¬دارد : که امروزه داده ورزی پزشکی به عنوان روشی مرسوم در تحلیل و آنالیز اطلاعات در راستای مراقبت و ارئه خدمات درمانی به تدریج با داده ورزی بهداشتی با دیدی وسیع تر به معنی استفاده از مهارت ها و ابزار ها در تحلیل اطلاعات بهداشتی درمانی مفید و کارآمد جایگزین می¬شود و بنابراین به زودی انفورماتیک پزشکی ، به عنوان یکی از پایه های اصلی خدمات و فعالیتهای بهداشتی به حساب خواهد آمد.
گروه مدیکال انفورماتیک دانشگاه کالیفورنیا ، این رشته را رابطی بین رشته های پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با علوم و فنون و تکنولوژی جدید از جمله برق و کامپیوتر می¬داند. مراجع اصلی آموزش مدیکال انفورماتیک در این دانشگاه ، انفورماتیک پزشکی را متفاوت از دانشهای دیگر بشری می¬دانند و علاوه بر این که این رشته را ماحصل تکامل تدریجی علم بشری در طی اعصار و قرون می¬دانند ، معتقد هستند که این دانش به عنوان فرزند علوم ، زاده تمامی دانش های دیگر بوده و شدیدا به آنها وابسته است. گروه مدیکال انفورماتیک دانشگاه کالیفورنیا معتقد است از آنجایی که این رشته به عنوان زمینه¬ای جهت گسترش تئوری های قابل اثبات بوده است پس یک علم مستقل محسوب می¬شود.

13- شرایط مورد نیاز برای بکارگیری کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی :
طبق شرایط و ضوابط دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می¬باشد.

14- موارد دیگر (مانند بورسیه) :
مطابق قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

مطالب مرتبط:
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر رشته انفورماتیک پزشکی
ظرفیت پذیرش انفورماتیک پزشکی
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی
دانلود سوالات آزمون انفورماتیک پزشکی
کارنامه آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
درباره رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه انفورماتیک پزشکی
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی (نمایش ویدئویی)
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید