ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 

مقدمه:
کودکان به سبب آنکه قادر به دفاع از حقوق اجتماعی خود نیستند، ممکن است از جنبه هاای مختف مانند نیازهای مرتبط با رشد و نمو، پایش شاخص های سلامت جسم و روان، فرهنگی اجتماعی و توجهات معنوی مورد غفلت قرار گیرند. برای پاسخگویی به این نیازها، رشته های تحصیلی گوناگونی در دنیا دایر شده است و دانش آموختگان این رشته ها در زمینه های مختلف تربیتی ، حقوقی، پزشکی، مددکاری اجتماعی و نظایر آن آموخته ها و مهارتهای خود را در جهت حمایت از کودکان در اختیار خانواده ها و جامعه قرار می دهند.
رشته گرستاری کودکان یکی از رشته های یاد شده است که در حوزه سلامت در خدمت این قشر از جامعه قرار دارند. تلاش کمیته بازنگری این رشته بر آن بوده که با گنجاندن نیازهای آموزشی در برنامه، با تربیت نیروهای دانش پذیر، آگاه، خلاق، متبحر و دلسوز، در جهت خودباوری و خودکفایی و اعتلای سلامت کودکان گام بردارند.
عنوان و مقطع رشته به فارسی و انگلیسی:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان
Pediatric Nursing (MSc)
تعریف رشته:
رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن با کسب تبحر و مهارت کافی با محوریت ارائه مراقبت های جامع بالینی پرستاری از پیشگیری اولیه تا توانبخشی، در وضعیت سلامت و بیماری به کودک و به تبع آن، خانواده و جامعه، قادر خواهند بود که با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و اخلاق حرفه ای، نیازهای بیولوژیکی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجو را در عرصه خدمات پرستاری کودکان شناسایی کرده و به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت آنها اقدامات لازم را معمول دارند.
در این برنامه، منظور از کودک، تا استقرار بخشهای نوجوانان در بیمارستانهای کشور، ممدجویان زیر 18 سال است.
شرایط و نحوه پذیرش در دوره:
- قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته در رشته پرستاری، اخذ شده از داخل یا خارج کشور (مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موارد امتحانی و ضرایب آن:
ضرایب مواد امتحانی ضرایب
2 پرستاری داخلی-خارجی 1
4 پرستاری کودکان 2
3 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 3
2 پرستاری بهداشت جامعه 4
1 پرستاری بهداشت روان 5
2 زبان عمومی 6
14 جمع

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغیرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی ، به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.
تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران :
همگام با توسعه دانش و فناوری و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظیر کانادا ، آمریکا ، انگلستان و استرالیا دایر گردید.در ایران با حمایت وزاذت علوم و آموزش عالی وقت از سال 1354 مجوز برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیشکسوتان این رشته خانم ها شفیقه هرو آبادی و دکتر سادات سید باقر مداح در انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده بود به مراکز آموزش عالی پرستاری دانشگاه ملی سابق ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعلی ) ، مرکز پزشکی ایران سابق ، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتوی روانپزشکی ایران اعطا و رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مهر ماه سال 1355 در مرکز پزشکی ایران سابق به پذیرش دانشجو مبادرت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری برنامه های کارشناسی ارشد پرستاری ، دو برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج گرایش (داخلی و جراحی ، کودکان ، روان پرستاری ، سلامت جامعه) تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در استان های دیگر کشور از سال 1361 موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات (سال1374) پرستاری کودکان به عنوان یک گرایش در دو برنامه ، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

جایگاه های شغلی دانش آموختگان :
1- بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی – درمانی و مراکز توانبخشی در حیطه های پرستاری کودکان ( دولتی – خصوصی)
2- درمانگاه های کودکان
3- مراکز مراقبت های سرپایی از اطفال
4- کانون های اصلاح و تربیت کودکان
5- مدارس
6- مراکز تحقیقات ، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد
7- پرورشگاه ها و شیر خوارگاه ها
8- کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری کودکان
فلسفه(ارزش ها و باورها):
در تدوین این برنامه ، بر ارزش های زیر تأکید می¬شود :
• انسان به عنوان جانشین خدا دارای شأن ، کرامت ، قداست ، حرمت و منزلت والایی بوده و سلامت از حقوق اساسی او است.
• انسان سالم محور توسعه پایدار است.
• سلامت محوری و توجه به سه سطح پیشگیری اولویت اول نظام سلامت است.
• مشارکت و تصمیم¬گیری های مربوط به سلامت کودک و خانواده حق آنان است.
• ارائه خدمات خانواده محور که از اهداف اصلی پرستاری کودکان است.
• رعایت عدالت اجتماعی(برابری در بهره¬مندی از خدمات سلامت)در ارائه مراقبت های بهداشتی به مددجویان ، بدون در نظر گرفتن اختلافات اقتصادی – اجتماعی ، نژادی ، مذهبی و جنسی ضروری است.
• تأمین ، حفظ و ارتقأ سلامت کودک و خانواده هدف اساسی پرستاری کودکان است.
• ارائه مراقبت به کودک بر اساس دیدگاه جامعه¬نگر و جامع¬نگر است.
• برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع به منظور تربیت افراد در راستای رشد ، خلاقیت ، ابتکار، شایستگی ، خود باوری و دانش ¬پذیری است.
• آرمان این برنامه آموزشی تقویت روحیه یادگیری و خود آموزی است.
• رعایت اخلاق حرفه¬ای محور در ارائه خدمات پرستاری به کودک و خانواده ضروری است.
دورنما(چشم انداز):
در ده سال آینده آموزش رشته پرستاری کودکان ، متناسب با استاندارد های آموزشی جهان رشد خواهد کرد، نیاز های نظام سلامت به این نیرو ها تا حدود زیادی تأمین خواهد شد و این رشته از لحاظ تولید دانش مرتبط و کیفیت خدمات در منطقه از کشور های برتر خواهد بود.
رسالت (ماموریت):
رسالت این دوره، تربیت پرستارانی آگاه، متبحر، کارآمد، مسئولیت پذیر، حساس و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم مرتبط و عملکرد مبتنی بر شواهد دز عرصه های مختلف جامعه از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی در حیطه پرستاری کودکان، مهارتهای خود را در زمینه های مرتبط در اختیار جامعه قرار دهند.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان:
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود:
• مراقبت های پرستاری را مبتنی بر فرایندهای پرستاری: بررسی و ارزیابی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی در عرصه های مرتبط ارائه دهند.
• وضعیت سلامت کودک و خانواده را در موقعیت های مختلف پایش و پی گیری نمایند.
• اقدامات لازم در راستای آموزش، حمایت و مشاوره را به کودک و خانواده ارائه نمایند.
• برای شناسایی و حل مسائل سلامت کودک و خانواده،توان تصمیم گیری خلاق و مناسب را داشته باشند.
• توانایی کار تیمی را در شرایط گوناگون در نظام سلامت را داشته باشند.
• از توانمندیهای لازم در امور پژوهشهای کاربردی برخوردار باشند.
• از فناوری ها و دانش روز مبتنی بر شواهد در جهت ارتقاء کیفیت مراقبتهای کودکان بهره برداری نمایند.
• یادگیرنده مادام العمر باشند.

نقش های دانش آمومختگان در جامعه:
- مراقبتی-حمایتی
- پیشگیری و مروج سلامت (بر اساس برنامه ها و دستور العمل کشوری)
- آموزشی- مشاوره ای
- پژوهشی
- تشخیصی (پایش)
- مدیریتی و برنامه ریزی سلامت

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:
در نقش مراقبتی و حمایتی
• برقراری ارتباط مناسب با مددجو،خانواده و اعضای تیم سلامت
• ارائه خدمات مراقبتی-حمایتی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف پیشگیری به کودک و خانواده
• بررسی نیاز های توانبخشی کودک و ارجاع به موقع بیمار به مراکز مربوطه

در نقش پیشگیری و مروج سلامت ( بر اساس برنامه ها و دستورالعمل های کشوری)
• پایش واکسیناسیون مددجویان و پیگیری تا حصول اطمینان
• همکاری در برنامه های غربالگری مرتبط با نظام سلامت
• پایش، رشد و تکامل کودک
• ترویج تغذیه با شیر مادر
• پایش تغذیه کودکان
در نقش آموزشی- مشاوره ای
• آموزش مهارت فرزندپروری به خانواده
• آموزش و ارائه مشاوره صحیح و روزآمد به کودک، خانواده و جامعه در ارتباط با سلامت کودکان در سطوح مختلف پیشگیری
• مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان مقاطع پایین تر و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارائه خدمات سلامت
• مشارکت در تدوین دستورالعمل های آموزشی مرتبط با رشته با مسئولین سلامت
• مشارکت در تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان

در نقش پژوهشی
• شناسایی مشکلات موجود مرتبط با سلامت کودکان
• ارائه راه حل های کاربردی مناسب برای مشکلات سلامت کودکان به مسئولین سلامت
• مشارکت در انجام تحقیقات در زمینه های مرتبط و نشر نتایج آن
• مشارکت در تدوین اولویت های پژوهشی و ارائه و اجرای طرحهای بنیادی و کاربردی
• انتقال دانش و به کار گیری نتایج تحقیقات در جهت توسعه و ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی و توانبخشی
• مشارکت در تولید دانش و فناوری در زمینه کودک سالم و بیمار
• مشارکت در تولید و معرفی الگو های رشد و تکامل
• مشارکت در تولید ابزار ها پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت کودکان

در نقش تشخیصی (پایش)
• ارزیابی کودکان و خانواده آنها به منظور تشخیص نیاز مددجویان به خدمات پرستاری در بخشهای کودکان و عرصه های مرتبط

در نقش مدیریتی و برنامه ریزی سلامت
• مشارکت در سیاست گذاری های بخش سلامت در حیطه مرتبط
• همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با رشته در جامعه

توانمندی و مهارت های اصلی مورد انتظار
(Expected Competencies)
الف: توانمندی های عمومی مورد انتظار: (General Competencies)
توانمندی های عمومی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از:
*برقراری ارتباط با کودک و خانواده
*تعامل بین بخشی (برقراری ارتباط موثر سازمانی با اعضای تیم سلامت)
*تفکر خلاق و نقادانه-استدلال و قضاوت بالینی
*ارائه مراقبتها بر اساس فرایند پرستاری
1- گردآوری اطلاعات (Assessment):
- اخذ شرح حال
- تجزیه و تحلیل وضعیت سلامت کودکان
- ارزیابی شرایط اقتصادی-اجتماعی خانواده
- انجام معاینات فیزیکی
- توجه به داده های کلینیکی و پاراکلینیکی
2-تشخیص پرستاری (Nursing Diagnosis):
- تعیین مشکلات سلامت کودک و خانواده
- اولویت بندی مشکلات بالقوه و بالفعل سلامت کودک
- تعیین علت مشکلات فوق
- تشخیص پرستاری
- تفسیر داده های ورتبط با آزمایشات،رشد و تکامل و عوارض دارویی و مطلع نمودن پزشک
3-برنامه ریزی مراقبت (Planing):
- تعیین نتایج مورد انتظار
- طرح برنامه مراقبت و پرستاری مبتنی بر نیاز فردی کودک و خانواده
4-مداخلات پرستار (Implementation):
- ارائه مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد
- رعایت اولویتها در ارائه مراقبتها
5-ارزشیابی (Evaluation):
- بررسی دستیابی به اهداف
- بازخورد به مراحل قبل در صورت لزوم
- ایجاد تغییرات لازم
6-گزارش و ثبت (Documentation):
- گزارش و ثبت اقدامات و مشاهدات پرستاری (مستندسازی)
*مراقبت و پایش کودک:
- تثبیت (Stability) و پایش علایم و نشانه های حیاتی نوزادان و کودکان
- انجام محاصبات و اجرای دستورات دارویی
- حمایتهای روانی از کودک و خانواده
- انجام اقدامات مداخله ای (procedures) مجاز برای نوزادان و کودکان
- پایش رشد و تکامل کودک از نوزادی تا نوجوانی
- پایش و انجام واکسیناسیون کودک طبق پروتکل های موجود
- مراقبت های اختصاصی از نوزادان و کودکان به ویژه در زمینه زردی، سپتی سمی،تغذیه به ویژه در لب شکری و شکاف کام، مراقبت های تسکینی نوزادان نارس، عفونت های بیمارستانی، شیردهی مادران، دیالیز، ناهنجاری های مادرزادی،سوختگی،جسم خارجی و فوریتهای دیگر.
- آشنایی با روش استفاده از وسایل موجود در مراکز بهداشتی و بخش های کودکان
*آموزش-ارزشیابی مراقبتها و پایش:
*پژوهش و جستجوگری:
- طرح مشکل
- طراحی و تدوین پروپوزال
- تدوین پرسشنامه روان و معتبر
- گردآوری و تحیل داده ها
- تهیه گزارش و پژوهش
- مدیریت پژوهش
- توان استفاده از نتایج پژوهش در ارائه مراقبتها
- نگارش مقاله علمی
*مدیریت:
- پاسخگویی به کودک،خانواده و اعضای تیم سلامت بر اساس مراقبت خانواده محور
- نیازسنجی
- تصمیم سازی مبتنی بر شواهد
- برنامه ریزی
- سالم سازی و ایمنی فیزیکی و روانی محیط کار
- پایش
- نظارت و ارزشیابی
- خودارتقایی مادام العمر
- حرفه گرایی

 

 

مطالب مرتبط:

کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد پرستاری کودکان

جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

آزمون کشوری کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

درباره رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری کودکان 

دروس امتحانی وضرایب مربوطه پرستاری کودکان

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید