ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان

طرح درس کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان

پرستار مراقبت های ویژه نوزادان فردی است ورزیده ودارای دانش عالی که بعنوان عضوی فعال از گروه مراقبتی، وظیفه ارائه کاملترین و مناسب ترین مراقبت و حمایت نوزادان نارس و یا بدحال در بخش ویژه را با رویکرد تکاملی بر عهده دارد. دانش و مهارت های این پرستاران در راستای پیشگیری از بیماری ها و عوارض نارسی، تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت، حمایت از نوزاد و خانواده وی ، تداوم درمان نوتوانی، آسایش و آرامش نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه به کار گرفته می شود. آنها به صورت همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه شیرخواران را در بخش مراقبت ویژه ارائه می دهندو رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی نوزادان تحت مراقبت خود را فراهم می نمایند. ارائه مراقبت سلامت نیاز به کسب تجربه در انجام ارزیابی بالینی، بررسی تاریخچه پری ناتال هر نوزاد، یافته های آزمایشگاهی، هماهنگی مداخلات تشخیصی و مراقبت های درمانی دارد. پرستار مراقبت ویژه نوزادان کارایی حرفه ای خود را با آموزش مداوم (نظری وعملی) و پژوهش در رشته های مرتبط با محوریت بخش مراقبت ویژه نوزادان تداوم می بخشد. این افراد همچنین باید آموزش و تداوم سیستم حمایتی به خانواده های نوزادان در معرض خطر را در شرایط سرپایی و مراقبت فوری ارائه دهند.

مراقبت سلامت محور
از آنجا که منظور از سلامت، فقط بیمار نبودن نمی باشد بلکه به معنای برخورداری از حداکثر سلامت جسم، روان و رفاه اجتماعی است و با توجه به این که پزشکان و پرستاران و کلاً گروه مراقبتی در بخش ویژه نوزادان مسئول حفظ، تأمین و ارتقاء سلامت نوزادان بستری و خانواده آنها هستند و نه منحصراًمسئول درمان آنان لذا همگی از جمله پرستاران که بیشترین وقت را در بخش های ویژه با نوزادان سپری می نمایند، باید ضمن تلاش برای گسترش هر چه بیشتر دانش خویش در این راستا، به همه عوامل موثر بر سلامت و به ویژه به ابعاد روانی و اجتماعی توجه خاص نموده و آنها را در این محیط اعمال نمایند.

مراقبت خانواده محور
خانواده مهم ترین بخش جامعه می باشد که فلسفه مراقبت های خانواده محور، در حقیقت به رسمیت شناختن تاثیر خانواده در گستره سلامت کودک می¬باشد. در این راستا پرستار در سیستم های مراقبتی با توسعه مشارکت و همکاری با والدین باید قدرت و کفایت خانواده را حمایت ، ملاحظه ، تشویق و ارتقا دهد. در چنین سیستمی تاکید بر کودک و خانواده بوده و کارکرد خانواده با توجه به نقش تمامی اعضا در نظر گرفته می¬شود و اصول مراقبتی بر اساس ارزش ها و اعتقادات خانواده تدوین می¬گردد و آنها را در امر مراقبت و تصمیم گیری حمایت می¬کنند. همکاری فیمابین پرستار و خانواده در مراقبت های خانواده محور ، در حقیقت بر پایه این اعتقاد استوار است که هر یک از طرفین ، افرادی مستعد و توانا هستند که از طریق تشریک مساعی و تبادل اطلاعات ، مهارت ها و منابع با یکدیگر ، می¬توانند به توانمندی های بیشتری در زمینه مراقبت از نوزاد دست یابند.

مزایای رشته پرستاری ویژه نوزادان
تفکر انقادی یک فرآیند تفکر سیستماتیک و هدفمند است که قضاوت های مبتنی بر حدس و گمان را بر آزمون و خطا ترجیح می¬دهد. پرستار مراقبت ویژه نوزادان در راستای ارزیابی سیر درمان نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه،از طریق تفکر نقادانه به حل مشکلات می پردازد. اجزای مهم تقکر نقادانه، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی پدیده های استنتاجی و تکراری می باشند.

پرستار با کسب تجربه و شایستگی های اثبات شده قادر به شناخت و تحلیل شرایط بحرانی می شود. این امر با فراهم ساختن مراقبتی ایمن، مؤثر و مبتنی بر اخلاق حرفه ای، بهبودی نوزادان و ارتقاء نظام سلامت را بدنبال خواهد داشت. وی به صورت همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه نوزادان را در بخش مراقبت ویژه ارائه داده و رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی بیماران خود را فراهم می نماید.

اخلاق و رفتار حرفه ای رشته پرستاری ویژه نوزادان
مسؤلیت پذیری در راستای تطبیق با قوانین انجام وظایف از مهمترین ویژگی های اخلاق و رفتار حرفه ای می باشد. اجزای جدایی ناپذیر این ویژگی ها شامل احترام به نیازهای نوزادان و خانواده آنان در تصمیم گیری، تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت، بهبود سرنوشت نهایی، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات مرتبط با نوزادان و خانواده آنان، سلامت محوری، احترام به قداست حیات، تأمل و ارتباط دائم با اعضای متفاوت گروه ارائه دهنده خدمات مراقبتی- حمایتی بر پایه اعتماد و احترام می باشد.

پژوهش دررشته پرستاری ویژه نوزادان
ارائه خدمات روزآمد و بهینه پرستاری همواره نیازمند پژوهش است. بنابراین ضمن کاربردی بودن تحقیقات، بکارگیری نتایج عملی این تحقیقات در راستای ارتقاء سلامت و مراقبت های بالینی کاربردی امری ضروری است.

ایمنی رشته پرستاری ویژه نوزادان
استقرار عملکردی ایمن در محیط بخش مراقبت ویژه نوزادان امری بسیار حیاتی می باشد. پرستار بخش های مراقبت ویژه نوزادان همواره باید ایمنی نوزادان و خانواده آنان، خود و همکاران را مدنظر داشته باشد. مداخلات هوشمندانه در این راستا امری بسیار ضروری است.

استانداردهای مراقبت رشته پرستاری ویژه نوزادان
استانداردهای پرستاری مراقبت ویژه نوزادان واژگانی برای ارزیابی عملکرد بالینی و غیربالینی پرستاراندر محیط کار می باشند. سه رکن اصلی این واژگان را:
1-استانداردهای حرفه ای 2-حداقل توقعات بالینی 3-قوانین حرفه ای تشکیل می دهند.

حمایت روانی-اجتماعی رشته پرستاری ویژه نوزادان
آن دسته از مداخلاتی را در بر می گیرد که توسط پرسنل پرستاری در زمان بستری نوزاد در بیمارستان به منظور کاهش استرس روانی ناشی از بیماری و فرآیندهای تشخیصی و درمانی بر مادر و نوزاد و در صورت لزوم برخورداری والد و نوزاد از خدمات نهاد های حمایتی، انجام می شوند.

ارتباط حرفه ای پرستار با نوزادان و خانواده های آنها
پرستار موظف به ایجاد مراقبتی-حرفه ای با نوزادان و خانواده آنان می باشد. این ارتباط باید در راستای نیازهای درمانی و عاطفی نوزاد و خانواده آنان می باشد. این ارتباط باید در راستای نیازهای درمانی و عاطفی نوزاد و خانواده وی و بر پایه احترام-اعتماد و استفاده به موقع از قاطعیت استوار باشد. همچنین مرزهای این ارتباط باید همواره محترم شمرده شوند و موارد تخطی از این مرزها بدرستی شناسایی و ترمیم گردند.

2-تاریخچه رشته پرستاری ویژه نوزادان:
(تاریخچه مختصر رشته در دنیا): نقش پرستار نوزادان در سال های 1970 به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و با گسترش این نقش، پیشرفت های گسترده در تکنولوژی به کار گرفته شده برای نوزادان در معرض خطر و انجام کار به صورت گروهی با کاهش استرس در محیط کار، در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مورد توجه قرار گرفت و بر تحصیل پس از مقطع کارشناسی پرستاری بر دوره پیشرفته مراقبت از نوزادان (Clinical Nurse Practitioner) در امریکا طراحی گردید. این پرستاران بالینی علاوه بر انجام مراقبت های اولیه نوزادان، مراقبت از نوزاد را از زمان بستری تا ترخیص را بر عهده دارند. در طی قریب سی سال نقش پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان به عنوان افراد حرفه ای، ارزشمند و صلاحیت دار که هدایت و مراقبت های ماهرانه از نوزادان، خانواده و اجتماع را نیز در بر می گیرد، در کشور امریکا شناخته شده است. در این کشور بحث پرستار ویژه نوزادان در مقطع پس از کارشناسی به صور زیر تا کنون مطرح شده است:
-دوره پیشرفته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
(advanced Nursing Practice in Newborn Intensive Care Units)
-دیپلم در پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
(Postgraduate Diploma in Neonatal Intensive Care Nursing)
-پرستار دارای مجوز با تجربه مراقبت ویژه نوزادان (Neonatal Nurse Pracititioner)
-پرستار حرفه ای بالینی نوزادان (Neonatal Clinical Nurse Specialists)
-پرستار بالینی متخصص نوزادان ]این عنوان دیگر به کار نمی رود[ (Neonatal Nurse Clinical)
علاوه بر امریکا به دلیل پیشرفت های گسترده در طب نوزادان و پریناتالوژی و امکان بقا نوزادان نارس و بدحال و نیز کمبود پزشکان، توجه به آموزش حرفه ای پرستاران در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در طی سال های 1980 در کانادا و در سال های 1990 در انگلستان مورد توجه قرار گرفت.
در کشور امریکا از سال 2000 دستیابی به کارشناسی ارشد در تخصص های پرستاری دنبال گردید به علاوه از سال 2001 رشته پرستار حرفه ای بالینی (NCNS) به صورت جدی از سوی آکادمی پزشکان کودکان امریکا (AAP) با تعریف دقیق حیطه و نیز نحوه آموزش و ارزیابی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
براساس مصوبه ¬ای که از سال 2000 در امریکا مورد پذیرش قرار گرفت ، پرستار متخصص مراقبت ویژه نوزادان(NCNS)، پرستار دارای مجوز با گواهینامه کارشناسی است که دارای تجربه و مهارت در مراقبت از نوزادان پر خطر می¬باشد.به علاوه تاکید بر اداره و مدیریت نیاز های مراقبت بهداشتی نوزادان و خانواده آنان در حیطه فعالیت های این رشته می¬شود.این پرستاران بایستی همراه با پزشکان متخصص نوزادان و کودکان شرایط تشخیص ، مراقبت و درمان را فراهم کنند ، بتوانند تصمیمات مستقل بگیرند و در بررسی ، تشخیص،مدیریت و ارزشیابی نیاز های مراقبت بهداشتی مشارکت همه جانبه انجام دهند.پرستارانی که پیش از سال 2000 در امریکا در این رشته تحصیل کرده و مشغول به کار بوده¬اند ، توصیه به تکمیل دوره رسمی آموزشی و حفظ توانمندی خود شده¬اند.
بر طبق نظر انجمن پرستاری نوزادان (NANN) در آخرین دهه قرن بیستم در امریکا ، مدرک کارشناسی ارشد برای این دوره ها در نظر گرفته می¬شود.علاوه بر این امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکترا هم میسر می¬ باشد.

تاریخچه مختصر رشته پرستاری ویژه نوزادان در ایران :
در حال حاضر آموزش پرستاری برعکس آموزش پزشکی منفک از بالین بوده و دانش آموختگان این رشته حتی در مقطع کارشناسی ارشد ، امکان بهره¬گیری کامل از آموزه های خود در بالین را به طور کامل ندارند.به علاوه شرایط بهره¬وری موثر از بسیاری از این دانش آموختگان هم در مراکز درمانی میسر نمی¬باشد.
در طی سال های اخیر امکان بقا نوزادان کم وزن و بد حال در کشور ما نیز در حال افزایش است و رشته فوق تخصصی نوزادان از میان اولین رشته های مصوب دوره فوق تخصصی پزشکی در ایران می¬باشد.به همین جهات بخش های مراقبت ویژه نوزادان در کل کشور درحال گسترش می¬باشد.اما در حالی که نیاز های مراقبتی تخصصی از جمعیت نوزادانی که در بخش های ویژه بستری می¬شوند افزایش یافته و با گسترش بخش های ویژه نوزادان و رشد توسعه درمانی تخصصی توسط پزشکان ، متأسفانه هیچ دوره تکمیلی در این رشته پس از مقطع کارشناسی پرستاری در کشور ما وجود ندارد. دوره های مصوب کوتاه مدت در قالب آموزش ضمن خدمت در برخی از دانشگاه های طراحی و اجرا شده است. از این جمله طراحی و برگزاری برنامه های یک ماهه توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره های سه ماهه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی سالهای اخیر در پاسخ به نیاز های پرستاران و نیز برآورد توقع پزشکان چنین بخش هایی جهت توانمند سازی پرستاران این بخش ها می¬باشد. اخیرا نیز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز برنامه پنج روزه پرستاری مراقبت ویژه نوزاذان برای پرستاران چنین بخش هایی با اخذ حق ثبت نام توسط دانشکده هاپرستاری را صادر نموده است.
در حال حاضر با وجود قریب 1400 تخت واحد های مراقبت ویژه نوزادان ، خلاء پرستاران زبده و متخصص در چنین بخش هایی به شدت احساس می¬گردد. بنابراین تقاضای بسیاری برای حضور پرستاران آموزش دیده در این بخش ها هم از سوی پرستاران و نیز پزشکان و مسئولین وجود دارد.در مطالعات گسترده از جمله مطالعه¬ای که در سال 1380 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون چالش در آینده آموزش پرستاری نیز با هدف طراحی آموزش پرستاری و در مواجهه با تغییر در امر مراقبت بهداشتی ودرمانی صورت گرفت هم بر توجه به نیاز های مردم و توسعه بخش های جدید و آموزش حرفه¬ای تاکید گردید.تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پس از برگزاری دو دوره در این حیطه گویای افزایش دانش، نگرش و توانمندی شرکت کنندگان پس از شرکت در این دوره ها بوده است.

3-ارزش های حاکم بر (Values)رشته پرستاری ویژه نوزادان
دانش آموختگان این رشته با تکیه بر رعایت عدالت و ارزش های اخلاقی و اسلامی حفظ کرامت و شأن والای انسانی ، عدالت اجتماعی ، انسان گرایی ، ارج نهادن به کارکنان ، مسئولیت پذیری ، صداقت علمی و حرفه¬ای ، تعهد پذیری ، کار گروهی ، نوآوری ، احترام به بیماران و خانواده های آنان و مسئولیت در قبال کارکنان در جهت تامین ، حفظ و ارتقا سلامت نوزادان کشور تلاش می¬نمایند. در این راستا موارد زیر از جمله ارزش های مورد نظر می¬باشد :
1-رعایت عدالت و ارزش های اجتماعی و اخلاقی ، مذهبی و اسلامی
2-حفظ کرامت و شأن والای انسانی
3-توجه به عدالت اجتماعی
4-ارج نهادن به دیگر کارکنان
5-صداقت علمی و اخلاق حرفه¬ای
6-تعهد پذیری
7-پاسخگویی
8-مشارکت و کار گروهی
9-احترام به حقوق نوزادان و خانواده های آنان
10-مسئولیت در قبال دیگر کارکنان
11-ارائه حمایت همه جانبه
12-مراقبت خانواده محور
13-جامعه محوری
14-پیشقدم شدن در کنترل کیفیت

4-آینده رشته پرستاری ویژه نوزادان(Vision)
انتظار می¬رود همگام با گسترش بخش های مراقبت ویژه نوزادان در سطح کشور طی ده سال آینده ، این موارد به دنبال تربیت چنین دانش آموختگانی میسر گردد :
1 .ارتقا دانش و مهارت پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان نیز به سطح قابل قبول در کل کشور براساس استاندارد های جهانی به عنوان بهترین در سطح منطقه
2.بهبود وضعیت مراقبت پرستاری ویژه نوزادان با بهره¬گیری از ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی بر محور خانواده
3.اختصاص سهم قابل توجهی در ارائه نظام سلامت توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در ارتقا شاخص های بهداشتی و کاهش میزان مرگ و میر نوزادان در کشور

5-کاربردرشته پرستاری ویژه نوزادان(Mission)
رسالت رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری نوزادان بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقا روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانایی ها و فراتوانایی های لازم می¬باشد.پیشرفت های طب نوزادان امکان تولد و بقا نوزادان نارس ، کم وزن و بد حالی را فراهم کرده که نیاز به مراقبت خاص دارند.به دلیل افزایش تعداد جمعیت چنین نوزادانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند ، ایجاد و توسعه و تجهیز بخش های ویژه در دنیا و کشور ما نیز ضرورت پیدا کرده است. آموزش های پرستاران در سطح کارشناسی پاسخگوی برآوردن چنین نیاز هایی نبوده و بسیاری از پرستاران در طی سال ها کار در این حرفه به صورت عملی کسب تجربه می¬نمایند.لذا متعاقب این مسئله تربیت و آموزشی پرستارانی حرفه¬ای که بتوانند پاسخگوی ارائه مراقبت مطلوب و همه جانبه باشند ، رو به افزایش بوده است. این پرستاران نقش مهمی در تعامل رشته های نوزادان و پریناتالوژی را بر عهده دارند.
این پرستاران با توجه به ارزش های حاکم بر این رشته ، مراقبت از نوزادان پر خطر را در بخش های ویژه نوزادان در سطح سوم مراقبتی و انجام پژوهش های کاربردی بالینی را بر عهده دارند.در صورت تامین نیروی انسانی بخش های مراقبت ویژه نوزادان از دانش آموختگان این رشته در آینده ، آنها می¬توانند در سطح دوم مراقبتی نیز ارائه خدمات نمایند.

6-هدف از رشته پرستاری ویژه نوزادان(Aims)
هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش ، نگرش و توانمندی های لازم در زمینه حوزه اصلی کاری (مراقبت از نوزادان نارس و یا بدحال) و توانایی ها و فراتوانایی های لارم (رفتار حرفه¬ای ، مهارت های ارتباطی ، فناوری های اطلاعات ، خود آموزی مادام العمر ، پژوهش ، مدیریت و ارتقای کیفیت مراقبتی ، حل مسئله ، مستند سازی و...) به صورت زیر باشند:
1. دانش پرستاری
2. ارتقا نگرش و عملکرد لازم در مورد مراقبت از نوزادان نارس و یا بدحال
3. ارتقا مهارت های ارتباطی و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان
4. ارتقا نگرش و مهارت های لازم در مورد رفتار حرفه ای
5. ارتقا دانش، نگرش مهارت لازم در زمینه پژوهش های کاربردی
6. ارتقا دانش ، توانمندی ، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری اطلاعات (ICT,IT) و مستند سازی
7. ارتقا دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت، برنامه ریزی و ارتقا کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با نوزادان نارس و یا بدحال
8. ارتقا فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و ممارست مهارت های خودارزیابی و ارتقا خود
9. ارتقا فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مسئله در شرایط بحرانی

7-بازارکاررشته پرستاری ویژه نوزادان :(Role Definition)
دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی – حمایتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی می¬باشند.

8-شرح وظایف رشته پرستاری ویژه نوزادان(Task Analysis)
*وظایف حرفه¬ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی – حمایتی
- ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری جهت نوزادان نیازمند به مراقبت های ویژه با رویکرد سلامت جسمی و روانی نوزاد و خانواده آنها
- ارائه همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه شیر خواران در بخش مراقبت ویژه با رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی آنان
- انجام ارزیابی های لازم (غیر تهاجمی)و کمک در انجام ارزیابی های تهاجمی در نوزادان بستری در بخش های ویژه
- تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد نوزادان نیازمند به مراقبت های ویژه
- ارائه سیستم حمایتی از خانواده نوزاد در معرض خطر
- ایجاد ارتباط مناسب و موثر با نوزاد و خانواده و دیگر افراد گروه مراقبتی

*وظایف حرفه¬ای دانش آموختگان در نقش آموزشی
- روز آمد نمودن مستمر دانش ،نگرش و مهارت با استفاده از روش های متداول آموزش مداوم
- آموزش به سایر افراد گروه مراقبتی نوزادان در بخش ویژه
- ارائه آموزش های لازم و مشاوره¬های مراقبتی به خانواده های نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
- ارائه طرح ترخیص نوزاد با رویکرد تکامل نوزاد
- آموزش و تداوم سیستم حمایتی به خانواده های نوزادان در معرض خطر در شرایط سرپایی و مراقبت فوری
- مشارکت در تدوین دوره های کوتاه آموزشی و دستورالعمل های مرتبط
*وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی
-طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود مرتبط با نوزادان و پری ناتالوژی
-تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت از نوزاد
-انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور
-ایجاد ارتباط بت مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های نوزادان و پری ناتالوژی

*وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی
-تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به نوزادان نارس و یا بدحال در بخش های ویژه
-بهینه نمودن روند ارائه خدمات پرستاری به نوزادان نارس و یا بد حال و خانواده آنان از طریق طراحی و اجرای مداخلات
-بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل مؤثر بر مراقبت های پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر، عوارض و ناخوشی و بهبود تکامل نوزادان نارس و یا بدحال
-ارائه مشاوره به مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه نوزادان نارس و یا بدحال
-فراهم نمودن زمینه همکاری مؤثر و متقابل به صورت یک گروه منسجم بین همکاران شاغل در بخش و گروه پریناتالوژی

9-برنامه آموزشی رشته پرستاری ویژه نوزادان
برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس آخرین شواهد موجود در آموزش علوم پزشکی و بر پایه استراتژی اجرایی آموزشی،تلفیقی از استراتژی دانشجو محور (Student Centered) و استاد محور (Teacher Centered) می باشد که محورهای اصلی حاکم عبارتند از:
• چگونگی آموزش ارزش های مورد نظر در رشته
- با استفاده از منابع موجود، اعضا هیئت علمی، محیط آموزشی-بالینی و توجه به اولویت های آموزشی، به کارگیری الگوهای نوین تدریس از قبیل بحث گروهی، آموزش گروهی، حل مسأله، بارش افکار و آموزش مبتنی بر شواهد، ارزش ها و دانش مربوط به رشته، به دانش آموختگان منتقل خواهد شد.
• تربیت نیروی انسانی چندپیشه
- با توجه به تخصصی شدن مراقبت از نوزادان در علم پزشکی کودکان و نوزادان، لزوم تربیت نیروی حرفه ای خاص این رشته بیشتر احساس می گردد.
• دانشجو محوری/استاد محوری
- با تأکیدی که بر فعالیت های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد، مبنای استفاده از الگو آموزشی بر اساس دانشجو محوری با حضور فعال و بالینی خواهد بود.
• راهبرد حل مسئله
- آموزش مبتنی بر حل مسئله در جهت برخورد با مشکلات و مدیریت مناسب خواهد بود.
• راهبرد ادغام یافته
- توجه به آموزش ادغام یافته جنبه های مختلف دانش نظری و مهرت های عملی که خصوصاً با آموزش و عمل بر بالین بیمار صورت گیرد.
• توجه به نیازها و مشکلات جامعه
- توجه به نیازهای جامعه با شناسایی صحیح مشکلات جهت برخورد مناسب و مدیریت کارآمد موردنظر می باشد.
• آموزش حضوری/غیرحضوری
- کلیه واحد های درسی به صورت حضوری در کلاس های نظری و محیط بالینی خواهد شد.

*10-طول دوره و شرایط و نحوه پذیرش در رشته پرستاری ویژه نوزادان
پذیرش دانشجو در این مقطع تابع ضوابط و مقررات بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.علاوه بر صلاحیت عمومی و سلامت جسمانی دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری از دانشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون ورودی الزامی می باشد.

موارد امتحانی و ضرایب آن

ضریب مواد امتحانی ردیف
3 پرستاری کودکان (کودک سالم و بیمار) 1
2 پرستاری مراقبت های ویژه 2
2 بهداشت مادران و نوزادان 3
1 برنامه کشوری شیر مادر، احیا نوزاد، واکسیناسیون و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد 4
2 زبان انگلیسی 5

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش، مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی، به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.

11-شرایط مورد نیاز برای ادامه رشته پرستاری ویژه نوزادان:
مطابق باضوابط دتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد. راه اندازی این رشته تنها در دانشگاه هایی که تربیت دستیار رشته فوق تخصصی نوزادان را داشته امکان پذیر می باشد.

12-رشته های مشابه در خارج از کشور رشته پرستاری ویژه نوزادان:
در کشورهای امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و ... دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان و به صورت پرستار بالینی مراقبت ویژه نوزادان (Neonatal Clinical Nurse Pracitioner) وجود دارد.

13-رشته های مشابه در داخل کشوررشته پرستاری ویژه نوزادان:
تا کنون رشته مشابه و موازی بت تین مقطع وجود ندارد.

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد پرستاری ویژه نوزادان
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه پرستاری
دانلود سوالات آزمون پرستاری ویژه نوزادان
کلاس کنکور کارشناسی ارشد پرستاری ويژه نوازادان
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری ويژه نوازادان
آزمون کشوری کارشناسی ارشد پرستاری ويژه نوازادان
درباره رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
درس امتحانی وضرایب درسی کارشناسی ارشدپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
کلاس کنکور کارشناسی ارشدپرستاری ویژه نوزادان (نمایش ویدئویی)
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید