ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی سال 1402-1401

فيزيك پرتو: ساختمان ماده و تشعشع- تولید اشعه X – واکنشها و پرتوهای هسته ای- رادیواکتیویته- ایزوتوپها- برخوردهای بین اشعه X و ماده- تضعیف


راديوبيولوژي:فيزيك و شيمي جذب تشعشع – پارگيهاي رشاه DNA و ناهنجاري هاي كروموزومي – منحني هاي بقاي سلول – حساسيت پرتوي و سن سلولدر چرخه ميتوزي

فیزیک هسته ای و اتمی: موج و ذره، تابش چرنکوف، ساختار اتم و مدارات اتمی، خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس(  برخورد فوتوالکتریک، کمپتون و تولید جفت)، تابش ترمزی و اختصاصی

آناتومی : آناتومی تنه

زيست شناسي سلولي: روش هاي مطالعه سلولي- سلول

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- گردش خون
رياضي: بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
1401/08/27   

فیزیک پرتو: فیلتراسیون و کیفیت تابشی- فاکتورهای هندسی مؤثر در تصویر رادیوگرافی- محدودکننده های دسته اشعه X – کنتراست- سنجش و اندازه گیری تشعشع

راديوبيولوژي: ترميم آسيب تشعشعي و اثر آهنگ دز – اثر اكسيژن و اكسيژندار شدن مجدد- انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي – آثار حاد تابش گيري كل بدن

فیزیک هسته ای و اتمی: خواص موج گونه امواج الکترومغناطیس(تذاخل، پراش)، تابش جسم سیاه، رفتار موج گونه ذرات( الکترون و تداخل دو شکاف، پراش الکترون، طول موج دوبروی، عدم قطعیت)، معادله شرودینگر، مدل­های اتمی

آناتومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی

فيزيولوژي:گوارش -دستگاه تنفس
رياضي: مشتق- کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
1401/10/16

فیزیک پرتو: حفاظت در برابر تشعشع- گریدها -  صفحات لومی نسانس- خصوصیات فیزیکی فیلم رادیوگرافی- خصوصیات فتوگرافیک فیلم رادیوگرافی

راديوبيولوژي:محافظتهاي پرتوي- سرطانزايي تشعشع – آثار وراثتي تشعشع – اثر تشعشع بر رويان و جنين

فیزیک هسته ای و اتمی:خواص و ویژگی­های هسته، شیفت ایزوتروپی پرتوی ایکس، هسته­های آینه ای، محاسبات شعاع هسته، پراکندگی رادرفورد ، نیمه عمر واپاشی الفا، انرژی بستگی هسته، نیرو های هسته ای، مدلهای هسته ای و کلیه بحث های مربوط به آنها

آناتومی : سروگردن
زيست شناسي سلولي:کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها


فيزيولوژي:کلیه ها و مایعات بدن،-غدد درون ریز و تولید مثل
رياضي: جبر برداریهندسه تحلیلیماتریس و دستگاه خطیتوابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری- حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
1401/12/05

فیزیک پرتو: تصویر رادیوگرافی- عوامل هندسی مؤثر در تصویر رادیوگرافی- فلوروسکوپی - CT اسکن- کرما

راديوبيولوژي: كاتاراكتزايي تشعشع – دزها و مخاطره ها در پرتونگاري تشخيصي و پرتونگاري مداخله اي و كارديولوژي و پزشكي هسته اي – حفاظت در برابر تشعشع

فیزیک هسته ای و اتمی: واپاشی های رادیواکتیو، واپاشی های آلفازا، واپاشیهای بتازا، واپاشیهای گامازا

آناتومی : اعصاب
زيست شناسي سلولي: هسته-چرخه سلولی


فيزيولوژي:دستگاه عصبی
رياضي:  انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1402/01/25

 

  

شماره آزمونتاريخ برگزاريمباحث آزمون
11401/08/2725% اول مباحث درسي
21401/10/1625% دوم مباحث درسي
31401/12/0525% سوم مباحث درسي
41402/01/2525% چهارم مباحث درسي
51402/02/08آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)
61402/02/15آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)
71402/02/22آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)
81402/02/29آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

مطالب مرتبط:

کارنامه آزمون کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

کلاس کنکور کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

جزوات نفرات برترکارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

طرح درس کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی وحفاظت پرتویی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویَی

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی وحفاظت پرتویی

دروس امتحانی وضرایب مربوطه رادیوبیولوژی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

کلاس کنکور کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی (نمایش ویدئویی)

درباره رشته کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید