ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طرح درس کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی وحفاظت پرتویی

طرح درس کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی وحفاظت پرتویی

1- تعریف رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی:Radiology & Radiation Protection (M.Sc.):
رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی با کاربرد وسیع در زمینه زیست شناختی پرتوی و کاربرد های اصول حفاظت در برابر پرتو ها تعریف شده و مقطع آن کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشد.

2- تاریخچه رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی:
پس از کشف پرتو ایکس و مواد پرتوزای طبیعی در اواخر قرن نوزدهم و پیشرفت علوم هسته ای و ظاهر شدن اثرات مخرب بیولوژیک پرتویی آن و اثرات بالقوه مخرب این پرتوها پس از انفجارات اتمی هروشیما و ناکازاکی فلسفه حفاظت پرتویی وارد مرحله نوینی گردیدکه توسط سازمانها و مجامع بین المللی با گسترش کاربرد منابع پرتوساز در کلیه جوانب علوم بشری و حوادث هسته ای نحوه کاربرد و عملکرد آن مورد توجه واقع گردیدو مقررات و قوانین در راستای کاربرد درست و بجای آن تدوین گردید تا به کاهش پرتودهی و بکارگیری درست اینگونه منابع اثرات مخرب آن به حداقل ممکن خود رسیده باشد. با نیاز جامعه بشری به انرژی و کاهش منابع انرژی زای فسیلی، کماکان توجه به این منبع انرژی لایزال نیاز به آشنایی با اثرات بیولوژیکی رادیوایزوتوپ ها و کاربرد درست آن را متوجه متخصصین امر نموده است تا علوم رادیبیولوژی و حفاظت رادیولوژیکی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

3- ضرورت رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی (Mission):
رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد آموزشی، پژوهشی و خدماتی با همکاری دیگر رشته های مرتبط در پیشگیری از گسترش اثرات بیولوژیک پرتوها و کنترل کار با منابع پرتویی در کشور مثمر ثمر باشند.

4- اهمیت رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی(Values):
با توجه به مبانی الهی و دینی در جامعه، ارزش های اخلاقی و اعتقادی جز لاینفک آموزش این رشته می باشند. در همین راستا برای حفظ حقوق آحاد جامعه صرف نظر از سن، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها ارزش قائل است و با عنایت به کرامت انسانها، به سلامت جامعه اهمیت می دهد.
پیشگیری و حفاظت جان انسانها و نسل های آینده از اثرات زیان بار بیولوژیک پرتو ها یون ساز و غیر یون ساز و پیشگیری از گسترش گازهای گلخانه ای به واسطه استفاده روزافزون سوخت های فسیلی نیز از اصول مدنظر می باشد

5- آینده رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی  (vision):
با توجه به گسترش کاربرد علوم و فناوری هسته ای در زمینه های مختلف از جمله تولید انرژی، پزشکی، صنعت، کشاورزی و سایر زمینه های کاربردی که خوشبختانه در کشور ایران به دلیل وجود منابع غنی و تجمع کانی های مختلف، بهره برداری از این منابع بیشمار را روز به روز مهم تر جلوه می دهد، و با عنایت به چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران که حضور ایران را در احراز زمینه های علمی و کاربردی، قدرتمند و جزو کشورهای رده اول جهان مورد نظر دارد، استفاده از انرژی هسته ای ضروری و غیر قابل انکار است. لذا با افزایش کاربرد بیشتر این فناوی در تمامی زمینه های صلح آمیز، احتمال افزایش خطر بالقوه اثرات بیولوژیکی گسترش یافته و نیاز به تربیت افراد کارآمد در علوم رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی را می طلبد. با توجه ویژه به این رشته در برنامه ریزی های کلان کشور، در آینده نزدیک شاهد جلوگیری از احتمال وقوع اثرات مخرب زیست پرتوی خواهیم بود.

6- اهمیت رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی در نظام بهداشتی (Role Definition):
نقش دانش آموختگان در این رشته در زمینه حل مسائل رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در سه مورد ذیل روشن شده است:
1-خدماتی 2-پژوهشی 3-آموزشی

7- بازارکاررشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی (Task analysis)
1- خدماتی:
الف- تهیه، بازبینی، اصلاح و تأیید برنامه های مانیتورینگ فردی و محیطی و بیولوژیک پرتوها، پیش بینی و انتخاب بهترین تجهیزات حفاظتی و مانیتورینگ فردی متناسب با نیاز نوع کاربرد پرتو.
ب- حل مسائل رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و مراقبت های فیزیکی و بهداشتی و پزشکی کارکنان مراکز کار با منابع پرتوساز و پرتوزاها و جلوگیری از احتمال وقوع حوادث و سوانح پرتویی در آن مراکز.
2- پژوهشی:
الف- طراحی و اجرای پروژ های تحقیقاتی در خصوص موضوعات رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش اثرات مخرب پرتوگیری.
ب- ابداع، نوآوری و اختراع سیستم های حفاظتی جدید در جهت بهینه سازی کار با منابع پرتویی.
ج- بازبینی، اصلاح و تأیید دستورالعمل های حفاظت در برابر پرتوها و پژوهش و بررسی مطالعات رادیوبیولوژی و اتخاذ روش های کاری مناسب در راستای کاهش پرتوگیری های شخصی، تحقیق در راستای یافتن راهکارهای کاربردی و شناخت تجهیزات در بهینه سازی حفاظت پرتویی

3- آموزشی:
کمک در امر آموزش دورس عملی و نظری رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در مراکز آموزشی و درمانی و ایجاد زمینه ارتقای سطح علمی کارکنان و کاربران مراکز آموزشی و درمانی.

8- هدف از رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی (Aims):
1- دانش آموختگان این رشته باید قادر باشند نیاز جامعه به امور کاربردی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در کشور را برطرف سازند.
2- دانش آموختگان این رشته باید قادر باشند در زمینه های پژوهشی ذیربط مشارکت نمایند.
3- دانش آموختگان این رشته در زمینه های آموزشی دانشگاهی و تکمیل کادر کمک آموزشی مراکز ذیربط و ارتقاء سطح آگاهی پرسنل پرتوکار نسبت به شناخت کلی منابع پرتوساز و پرتوزاها مؤثر باشند.
4- با راه اندازی این رشته، دانش آموختگان بتوانند کمبود نیروی انسانی در این زمینه را برطرف نمایند.

9- برنامه های آموزشی رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی:
اتخاذ روش های نوین آموزشی و کاملاً کاربردی با استراتژی اجرایی تلفیقی از دانشجو محوری و استاد محوری، جهت کسب مهارت های نوین رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

10-ظرفیت پذیرش در رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی:
1- داشتن شرایط عمومی ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی
2- داشتن مدرک کارشناسی در رشته های تکنولوژی پرتوشناسی،زیست شناسی سلولی مولکولی، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پزشکی، فیزیک پزشکی و بیوفیزیک
3- شرکت در آزمون ورودی و موفقیت در آن طبق ضوابط تعیین شده توسط دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصص می باشد.

مواد امتحانی آزمون ورودی و ضرایب آن:
ضریب عنوان
3 الف- فیزیک پرتوها
3 ب- رادیوبیولوژی
2 ج- فیزیک بهداشت (حفاظت در برابر اشعه)
2 د- بیولوژی سلولی

11-رشته های مشابه رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی در داخل کشور:
رشته مشابه با این رشته در ایران موجود نمی باشد.

12-سابقه رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی در خارج از کشور
1- دانشگاه فنی جمهوری چک
2- دانشگاه ژزف فوریر فرانسه
3- دانشگاه فنی درس دن آلمان
4- دانشگاه میلان - ایتالیا
5- دانشگاه توکیو - ژاپن
6- دانشگاه ملی سئول – کره جنوبی
7- دانشگاه سیامات مادرید – اسپانیا
8- دانشگاه استکهلم – سوئد
9- دانشگاه سوری – انگلستان
10- دانشگاه مرکزی فلوریدا – ایالات متحده آمریکا
11- دانشگاه جورج ناون – ایالات متحده آمریکا
12- کالج شمالی نیومکزیکو – ایالات متحده آمریکا
13- دانشگاه ایالتی اورگان – ایالات متحده آمریکا
14- کالج فنی ایالت تگزاس – ایالات متحده آمریکا
15- دانشگاه لوول ماساچوست – ایالات متحده آمریکا
13- شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته:
به طور کلی شرایط مورد نیاز برای راه اندازی این رشته در دانشکاه ها مطابق دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد.
14- موارد دیگر (مانند بورسیه) رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی:
در این خصوص مطابق قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهد شد.

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه آزمون کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

کلاس کنکور کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

جزوات نفرات برترکارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

آزمون های کشوری کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویَی

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی وحفاظت پرتویی

دروس امتحانی وضرایب مربوطه رادیوبیولوژی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی

کلاس کنکور کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی (نمایش ویدئویی)

درباره رشته کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان (فاطمه)

  سلام من دانشجوی پرتوپزشکی هستم وقصد دارم ارشد رو رادیوبیولوژی بخونم میخواستم بپرسم با داشتن ارشد این رشته امکان کار در حیطه ی رادیولوژی هست؟در بیمارستان در قسمت تصویر برداری

 • درود بر شما
  بله میتونید

 • مهمان (ش)

  سلام لطفا خاهشا من تاریخ کنکورو نمیدونستم یخ روز دیرتر فهمیدم سوالا کجاست چجوری پیدا کنم

  از Shahin Shahr, Isfahan, Iran
 • سوالات را ازمنوی بالادانلود رایگان دانلودکنید

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید