ورود  \/ 
ثبت نمودن

مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1401 برای بار چهارم تمدید شد.
متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 لغایت ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/15 نسبت به ثبت یا ویرایش انتخاب های خود اقدام نمایند.
این تمدید آخرین مهلت بوده و با توجه به لزوم انجام مراحل استخراج نتایج نهایی، به یهچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
تاکید می گردد در انتخاب رشته محل تحصیل و ترتیب انتخاب دقت لازم به عمل آید.
طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل، پس از پذیرش هرگونه انتقال و جابه جایی و تغییر رشته ممنوع می باشد. بنابراین پس از اعلام نتایج نهایی، باتوجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین نموده، لذا هیچگونه تغییر در رشته محل پذیرش حتی در صورت کسب نمره مربوطه انجام نخواهد گرفت.
در صورت تغییر در هریک از مراحل مراتب از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید