ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

طبق اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی ضرائب وتعدادسوالات و مواد آزمون دکتری تخصصی داروسازی 95-94 اعلام شد .


علیرغم سالهای گذشته در آزمون دکتری تخصصی داروسازی امسال تغییرات اساسی در مواد آزمون و منابع مورد نظر بوجود آمد که برای بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون غیر منتظره وحیرت انگیز بود . دلیل این امر هم بیشتر غیر مرتبط بودن مواد آزمون باپایه درسی شرکت کنندگان رشته های غیر دکتری عمومی داروسازی دراین آزمون میباشد ضمن اینکه تناسب چندانی بین آزمون مورد نظر در بعضی از گرایشها (مثل اقتصاد ومدیریت دارو ، بیوتکنولوژی دارویی ، کنترل دارو) و مواد آزمون وجود ندارد . لذا تعدادی از شرکت کنندگانی که درسالهای گذشته در این آزمون شرکت میکردند وامسال هم قصد شرکت داشتند از شرکت دراین آزمون صرفنظر نمودند و عزم شرکت درآزمونهای دیگر وزارت بهداشت رانمودند به همین دلیل فرصت مناسبی است برای کسانیکه درحال حاضر قصد شرکت دراین آزمون را دارند زیرا تعدادشرکت کنندگان این رشته ها امسال کم شده وکسانی که زودتر شروع به مطالعه نموده اند امکان موفقیت بیشتری برایشان میباشد . ضمنا موسسه معین نیز کلیه کلاسهای آزمون جامع دکتری داروسازی را درموسسه برگزارمینماید ودانشجویانی که تمایل به شرکت دراین کلاسها رادارند میتوانند باموسسه تماس حاصل نمایند . ضمنا هنوز مدارک مورد پذیرش درآزمون دکتری تخصصی داروسازی رسما اعلام نگردیده ولی فعلا مبنا شرایط سال گذشته میباشد

 

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی اقتصاد ومدیریت داروردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
5/.40شیمی دارویی
140فارماسیوتیکس
 245داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی اقتصاد ومدیریت دارو

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی بیوتکنولوژی داروییردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
5/.40شیمی دارویی
240فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
145فارماکولوژی و سم شناسی
330فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی داروسازی بالینیردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
140شیمی دارویی
140فارماسیوتیکس
345داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی داروسازی بالینی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی داروسازی سنتیردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
140شیمی دارویی
5/140فارماسیوتیکس
245داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
330فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی داروسازی سنتی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی داروسازی هسته ایردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
340شیمی دارویی
140فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

                                                

شرایط کلاس های دکتری تخصصی داروسازی هسته ای

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی زیست مواد داروییردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
240شیمی دارویی
340فارماسیوتیکس
5/045داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی زیست مواد دارویی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی سم شناسی ردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
140شیمی دارویی
140فارماسیوتیکس
245داروسازی بالینی
345فارماکولوژی و سم شناسی
130فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی سم شناسی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی شیمی دارویی ردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
340شیمی دارویی
140فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
130فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی شیمی دارویی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی کنترل دارو ردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
140شیمی دارویی
340فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
145فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی کنترل دارو

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی فارماسیوتیکس ردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
140شیمی دارویی
340فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
145فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی فارماکوگنوزیردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
140شیمی دارویی
140فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
145فارماکولوژی و سم شناسی
330فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی فارماکوگنوزی

ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی نانوفن آوری داروییردیف
توضیحاتضریب درستعدادسوالاتعنوان درس
240شیمی دارویی
340فارماسیوتیکس
145داروسازی بالینی
245فارماکولوژی و سم شناسی
5/030فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

شرایط کلاس های دکتری تخصصی نانوفن آوری دارویی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید