ورود  \/ 
ثبت نمودن

دکتری مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت، دوره ای میان رشته ای است که با بهره گیری از سه حیطه مدیریت، تحقیقات و فناوری به تربیت نیروهایی با توانمندیهای مدیریت تحقیقات، تولید و بهره برداری از فناوریهای مرتبط در نظام سلامت می پردازد. دانش آموختگان این دوره که صاحب تبحر در زمینه مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت خواهند شد، می توانند در مراکز آموزشی، تحقیقاتی و فناوری کشور ایفای نقش نمایند.
دورنمای زیر افق چشم انداز این رشته است:
- مشارکت راهبردی در تولید و گسترش پژوهشهای بنیادی و کاربردی
- ارتقاء استانداردهای ملی و سازواری با استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت تحقیق و فناوری
- ارتقاء دانش مدیریت سازمانهای تحقیقاتی و تولید و انتقال فناوری
- بسترسازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور
- جذب دانشجو در کشورهای منطقه
رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی عالم، توانمند و متعهد در بخش مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت است که با تولید دانش و نظریه پردازی و مدیریت فرایندهای پژوهش و فناوری سبب ارتقاء نظام سلامت کشور شوند.
دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز ذیل که در زمینه علوم پزشکی فعالیت دارند جذب شوند:
- حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
- انستیتوهای تحقیقاتی
- پژوهشگاهها، مراکز پژوهشی و سازمانهای تحقیقاتی
- تمامی مراکزی که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند
- مراکز رشد
- پارکهای علم و فناوری
- شرکتهای دانش بنیان

 

مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری مدیریت تحقیقات در نظام سلامت
کلاس کنکور دکتری مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت
جزوات نفرات برتردکتری مدیریت تحقیقات و فناوری درنظام سلامت
مدارک تحصیلی مورد پذیرش دکتری مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید