ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

اورژانسهای زايمان

دوره باز آموزی اورژانسهای زایمان

عنوان دوره تعداد ساعت تئوریعملی زمان برگزاری تاریخ برگزاری دورهنام استاد
اورژانسهای زایمان8 صبح و بعداز ظهر

94/7/05

94/7/13

دکتر دامغانیان
نظرات (0) کلیک ها: 2935

محتوای دوره بازآموزی اورژانسهای زایمان

طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت مراقبتهاي قبل ، حين و بعد از زايمان 
 
برنامه آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت مراقبت هاي قبل، حين و بعد از زايمان طبيعي و غير طبيعي فصل اول اساس و پايه هر توسعه آموزش و پرورش نيروي انساني آن جامعه است تعليم و تربيت سبب اقزايش دانش مهارت و درك و توانايي مي گردد. آموزش و پرورش، سبب مي شود قدرت تسلط بر محيط و امكانات و توان استفاده از تكنولوژي توسعه يابد. پيشرفتهاي سريع در درمان بيماران، مي تواند نحوه و روشهاي كاركردن و مسئوليت شغلي كارها را تغيير دهد. پس آموزش به كاركنان امري الزامي و اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر برنامه ريزي در جهت ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در مراحل قبل، حين و پس از زايمان منجر به ارتقاء سلامت جامعه، كاهش مراجعه بعدي بيماران به مراكز درماني و كاهش هزينه هاي درماني خواهد شد با توجه به آنكه كاركنان مامايي در اين زمينه نقش حياتي و مهم دارند ارتقاء سطح آگاهي و عملكرد آنان در مديريت يك زايمان طبيعي و غير طبيعي و دستيابي به هدف فوق ياري خواهد كرد بر همين مبنا، دفتر بازآموزي موسسه علوم وفنون معين در زمينه برگزاري دوره آموزشي مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان طبيعي و غير طبيعي اقدام نموده است. مقدمه: اهداف هدف كلي: افزايش سطح آگاهي و مهارتي كاركنان شاغل در بخش زايمان به منظور حفظ سلامت مادر و نوزاد قبل، حين و بعد از زايمان اهداف ويژه: در پايان دوره از فراگير انتظار مي رود: 1- قادر به گرفتن شرح حال مادر باشند 2- قادر به پذيرش مددجو باشند 3- قادر به معاينه فيزيكي مادر باردار باشند 4- قادر به ترياژبندي مراجعين به اورژانسهاي مامايي باشند 5- آزمايشات معمول و آزمايشات موارد خاص را ليست نمايند 6- قادر به آموزش مراقبتهاي دوران بارداري باشند 7- علت و نحوه استفاده اين آزمايشات را شرح دهند 8- موارد طبيعي در مادر و جنيني را تشخيص داده و ليست نمايند 9- مهارت هاي لازم را در انجام مراقبت هاي قبل، حين و بعد از زايمان ليست نمايند 10- نسبت به ارجاع موارد غير طبيعي بموقع اقدام نمايند 11- قادر به كنترل يك ليبر طبيعي باشند 12- قادر به كنترل يك ليبر غير طبيعي بر مبناي چك ليستهاي ارائه شده باشند 13- موارد استفاده از وكيوم و فورسپس را شرح دهند 14- صداي قلب جنين را تشخيص داده و ليست نمايند 15- قادر به انجام اقدامات لازم جهت رفع مشكلات احتمالي باشند 16- قادر به شرح موارد استفاده از انواع بي حسي و بي دردي در اپي زيوتومي باشند 17- قادر به ليست نمودن نحوه و موارد استفاده از داروهاي مجاز (مانند اكسي توسين، متروژن، ويتامين k و ...) باشند 18- قادر به انجام مراقبتهاي پس از زايمان (شامل بررسي وضع عمومي مادر، كنترل رحم، مثانه، دفع علائم حياتي ولوشيا، دادن دارو، تغذيه و ...) باشند 19- عوارض داروها را بر مادر و جنين شرح دهند 20- قادر به احياي كامل نوزاد باشند 21- عوارض بعد از زايمان را تشخيص و پيشگيري نمايند 22- قادر به ارائه آموزش هاي بعد از زايمان (مراقبت از خود، تنطيم خانواده، مراقبت از نوزاد، احكام نفاس) باشند 23- قادر باشند نحوه شيردهي را بصورت عملي به مادر آموزش دهند 24- به مسائل و مشكلات فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي و رواني مددجو توجه نموده و در صورت لزوم جهت حل آن اقدام نمايند 25- اقدامات انجام شده را در پرونده بصورت كامل ثبت نمايند 26- راهنمايي هاي لازم جهت مراجعات بعدي و مراجعه اورژانس (جهت علائم هشدار دهنده را به مادر و خانواده ارائه مي نمايد
فصل دوم : شرايط و ضوابط تشكيل دوره
مدت آموزش: طول مدت دوره آموزشي به مدت 4روز هفته خواهد بود مدت اموزش تئوري 30 ساعت مي باشد. آموزش گيرندگان: كاركنان پرستاري شاغل در بخشهاي زايمان شامل ماماها و پرستاران و... برنامه آموزش: برنامه آموزش و شيوه تدريس، تركيبي از روشهاي مختلف سخنراني، پرسش و پاسخ، نمايش / PBL Bed side teaching با بكار گيري از تمامي وسايل و رسانه هاي كمك آموزشي (پروژكتور، اسلايد، ماكت، اورهد و ...) خواهد بود. شرايط مدرسين: شرايط انتخاب مربي باليني: 1- داشتن حسن اخلاق و شهرت 2- حداقل مدرك قابل قبول كارشناس 3- داشتن حداقل 3 سال سابقه كار باليني 4- داشتن حداقل 1 سال سابقه كار در بخش مربوطه 5- حداقل نمره ارزيابي عملكرد ماهانه در بخش 95% از كل امتياز عملكرد مي باشد 6- قدرت انتقال مطالب و مهارتها را به فراگيران داشته باشند 7- حداقل 2 ساعت تدريس تئوري دوره را بعهده داشته باشد 8- كسب امتياز عالي از ارزيابي هاي مسئول موسسه و فراگيران
 
 
نظرات (2) کلیک ها: 3155

آئين نامه آموزشی

  
 
دستورالعمل اجرائي آئين نامه برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت
 
   
 
:مقدمه در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس وبرگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام ميگردد
 
 
اهداف
 
 
هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است و اين دوره ها بمنظور تأمين اهداف زير طراحي ميگردند : برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند . دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند . اهداف كلي اجراي قانون آموزش ضمن خدمت كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است : الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون . ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه. ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – .درماني كشور و جلب مشاركت آنها. د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي . هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته
 
 
تعريف دوره
 
 
دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي گردد ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد
 
 
طول دوره
 
 
.طول دوره بسته به محتواي دوره از دوروز معادل 12 ساعت تا یک هفته معادل 40 ساعت است
 
 
ظرفيت دوره
 
 .ظرفيت دوره حداكثر 50 نفر مي باشد 
 شرايط مسئول دوره كوتاه مدت دبير علمي برنامه 
 1- عضو هيئت علمي دانشگاه / دانشكده باشد . 2- حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي گذرانده باشد . تبصره 1- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده وهمچنين جهت آموزش با دستگاه خاصي طراحي شده باشد كه ضرورت فرا گرفتن كار با آن دستگاه درسيستم احساس گردد مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند 1 و 2 داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح بوده و حداقل بمدت 1 سال با آن دستگاه و يا در آن رشته كار كرده باشد . تبصره 2- دوره هاي آموزشي با مطالب وموضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن .مهارت حرفه اي حداقل به مدت 3 دوره جزو روشهاي جاري آن بخش باشد و اسناد بيمارستاني صحت آن را تائيد نمايند 
   
 حضور وغياب 
 .انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم گواهي منوط به شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود 
 حق ثبت نام 
 .ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد 
 گواهينامه دوره 
 .جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي برنامه امكان صدور یک نوع گواهي(گواهي شركت در دوره ) ميباشد 
 ارزشیابی دوره 
 .توزيع فرمهاي نظر سنجي درانتهای دوره بین شرکت کنندگان از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه موسسه مشخص مي كند 
  
نظرات (0) کلیک ها: 2825