ورود  \/ 
ثبت نمودن

روانشناسی

کارگاه تشخیص براساس DSM

کارگاه آموزشی مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5  وDSM کارگاه تفاوتهای توسط دکتر خدامرادی درموسسه معین درتاریخهای   94/4/25و 94/4/18 برگزار میگردد .

این دوره توسط آقای دکتر خدامرادی برگزار می شود و بعد از برگزاری کارگاه ، گواهینامه ای مبنی بر گذراندن این کارگاه به داوطلبین اعطا خواهد شد .

ادامه مطلب: کارگاه تشخیص براساس DSM

نظرات (7) کلیک ها: 3931