ورود  \/ 
ثبت نمودن

اخبار صنفی

نمایش # 
مشابه شدن حقوق پرستاران تأمین اجتماعی با پرستاران وزارت بهداشت 01 آبان 1399
جزئیات برگزاری جشنواره سیمرغ وزارت بهداشت 14 مهر 1399
ایجاد شبکه تشخیص مولکولی بهداشت در کشور 09 مهر 1399
بیمه مسئولیت شغلی دستیاران علوم پزشکی تهران 08 مهر 1399
آغاز توزیع کارت آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران 31 شهریور 1399
آغاز توزیع کارت آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران 31 شهریور 1399
انتشار نتایج مرحله اول آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 18 شهریور 1399
کلینیک مجازی ورزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 15 شهریور 1399
عمومی‌سازی دانش علوم اعصاب، برنامه‌ علوم پزشکی ایران 13 شهریور 1399
افزایش حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای PHD 12 شهریور 1399
نگاه مثبت سازمان برنامه به استخدام و پرداخت معوقات به پرستاران 04 شهریور 1399
زمان برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 09 مرداد 1399
افزایش حقوق نیروهای شرکتی وزارت بهداشت 02 مرداد 1399
طراحی داربستی برای ایجاد مدل‌های قلبی در آزمایشگاهی 21 تیر 1399
اخذ مجوز استخدام نیروی مشاور در آموزش و پرورش 15 تیر 1399
جدید