ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

آزمونهای کشوری کارشناسی ارشد اتاق عمل

 

جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اتاق عمل سال 98-97

اسکراب / سیرکولر : آموزش در حوزه جراحی-اصول استانداردهای مراقبت از بیمار-مسائل قانونی و اخلاقی در اتاق عمل-تیم مرقبت از بیمار-کمک جراح اول-اجرای خدمات مراقبت از بیمار تحت عمل جراحی-توجهات جراحی در سالمندان- ابزار جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
بیماریهای داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف:  تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
آناتومی: تنه
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مبانی تئوری و عملی، تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی، بیمار به عنوان یک فرد ویژه

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

اسکراب / سیرکولر : امکانات و فضای فیزیکی-مراکز جراحی سرپایی – مراقبت از محیط حوزه جراحی-خطرات آسیب دیدن پرستار و بیمار-درمان ضد میکروبی-تکنیک آسپتیک و استریل جراحی- ابزار جراحی ENT ، فک و صورت
بیماریهای داخلی جراحی: گوش ، پوست و سوختگی، چشم

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: گوش ، تکنولوژی جراحی فک و صورت، چشم

آناتومی: سر و گردن
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مقدمات فارماکولوژی-داروشناسی جراحی-ملاحظات داروشناسی جراحی-داروهای جراحی و منابع فارماکولوژیک-اشکال دارویی کاربردی در جراحی-عوارض بالقوه داروهای گیاهی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

آزمون دوم
97/10/28

اسکراب / سیرکولر : لباس مناسب اتاق عمل-بهداشت دست ها در جراحی-آلودگی زدایی و ضد عفونی-استریلیزاسیون-الکتروسرجری-جراحی لیزری-میکروسرجری-اولتراسونوسنجری-مراقبت بیمار قبل از جراحی-تشخیص ها، نمونه ها و توجهات انکولوژی- ابزار جراحی گوارش ، غدد، چشم
بیماریهای داخلی جراحی: گوارش، کلیه  و مجاری ادراری
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی و گوارش و غدد
آناتومی: نورون ها
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: علم بیهوشی-انتخاب نوع بیهوشی-وضعیت بیهوشی-داروهای بیهوشی-روشهای جایگزین بیهوشی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

اسکراب / سیرکولر : آماده کردن اطفال و نوزادان برای عمل جراحی، هموستاز- وظایف متقابل و هماهنگ فرد اسکراب و سیرکولر-پوزیشن های بیمار-پرب و درپ بیمار-مدیریت و نظارت بر وضعیت فیزیولوژیکی بیمار-برش های جراحی و ایمپلنت ها و برش زخم-التیام زخمها-مراقبت پس از جراحی-عوارض جراحی- ابزار جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
بیماریهای داخلی جراحی: ارتوپدی، بیماریهای پستان و تولید مثل
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
آناتومی: اندام
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: انواع بیهوشی-احیای قلبی-ریوی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

    

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

    

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

    

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

    
5
98/01/23

آزمون جامع اول

    
6
98/02/20
آزمون جامع دوم
    
7
98/03/24
آزمون جامع سوم
    
8
98/04/14
آزمون جامع چهارم
    
 

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید