ورود  \/ 
ثبت نمودن

مدارک مورد پذیرش دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مدارک مورد پذیرش رشته شامل: دکتری عمومی پزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی، کارشناسی ارشد رشته های :بهداشت و ایمنی مواد غذایی، میکروب شناسی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، مهندسی بهداشت محیط، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی (با پایه لیسانس علوم و صنایع غذایی)

 

مطالب مرتبط:

ظرفیت پذیرش دکتری بهداشت وایمنی مواد غذایی

دروس امتحانی و ضرایب درسی دکتری بهداشت وایمنی مواد غذایی

جزوات نفرات برتر دکتری بهداشت وایمنی مواد غذایی

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید