ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام پیراپزشک97

نمایش # 
متخصص ارتزوپروتزخانم‎ جهت کارگاه 26 اسفند 1397 4
کارشناس اپتومتریست باپروانه کار 25 اسفند 1397 4
همکار خانم ترجیحا مسلط به بخش هورمون 22 اسفند 1397 6
کارشناس مدارک پزشکی با سابقه کار 21 اسفند 1397 11
پزشک مسئول فنی با مدرک MMT 20 اسفند 1397 10
همکار خانم ترجیحا مسلط به بخش هورمون 20 اسفند 1397 12
پزشک مسئول فنی با مدرک MMT 19 اسفند 1397 10
کاردان هوش بری جهت کلینیک پوست و مو 19 اسفند 1397 11
منشی خون گیر ماهر و کارشناس آزمایشگاه 19 اسفند 1397 12
کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت شیفت صبح دررباط کریم 15 اسفند 1397 19
همکار خانم جهت بخش نمونه گیری 14 اسفند 1397 19
همکار خانم جهت بخش هماتولوژی 14 اسفند 1397 12
اپتومتریست در مرکز شهریار 13 اسفند 1397 11
اپتومتر با مجوز و پروانه مطب 13 اسفند 1397 8
همکار جهت ارتوپدی فنی 12 اسفند 1397 14
همکار خانم جهت بخش هماتولوژی 12 اسفند 1397 12
همکار اپتومتریست جهت مسئول فنی 11 اسفند 1397 16
اپتومتریست با مجوز 08 اسفند 1397 20
نیروی آزمایشگاه خانم مسلط به پذیرش 07 اسفند 1397 18
بینایی سنجی جهت کار دردرمانگاه شبانه 07 اسفند 1397 20
جدید