ورود  \/ 
ثبت نمودن

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی فیزیولوژی سال  98-97

یزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها

 

آزمون اول
97/08/25   

فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوشیمی:انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-

 

آزمون دوم
97/09/30

فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون
بیوشیمی:بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها-سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص-

 

آزمون سوم
97/10/28

فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
بیوشیمی:متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

92/3/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

92/4/21

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

92/5/18

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

92/6/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

92/7/5

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

92/7/26

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

92/8/10

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات دکتری فیزیولوژی

کلاس کنکور دکتری فیزیولوژی

جزوات برتر دکتری فیزیولوژی

درباره رشته دکتری فیزیولوژی

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد فیزیولوژی

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فیزیولوژی

مدارک مورد پذیرش دکتری فیزیولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری فیزیولوژی 96-95

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید