ورود  \/ 
ثبت نمودن
بالا

نمونه سوالات پرستاری آزمونهای استخدامی

در آزمون استخدامی وزارت بهداشت از رشته های مختلفی پذیرش می شود، سوالات این آزمون نیز مانند سایر آزمون ها از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است که معمولا بیش از هفتاد درصد سوالات را سوالات عمومی که شامل الهیات، ادبیات، هوش، علوم کامپیوتر، آمار، مسائل روز سیاسیی، مسائل عقیدتی، تشکیل میدهد مابقی سوالات مربوط به بخش تخصصی است که در اینجا مجموعه ای از نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت را جهت دانلود در اختیارتان قرار داده ایم.