ورود  \/ 
ثبت نمودن

اخبار آزمون دکترای تخصصی

نمایش # 
اعلام زمان بندی مصاحبه دکتری پژوهشی سال 1401 26 مرداد 1401
اعلام مواد امتحانی آزمون دکتری ۱۴۰۲ وزارت علوم 25 مرداد 1401
چگونگی ارتقای وضعیت فارغ‌التحصیلان دکتری پژوهش/فناور محور 22 مرداد 1401
اعلام زمان بندی آزمون مصاحبه دکتری رشته های پزشکی سال 1401 19 مرداد 1401
انتشار راهنمای جدید جهت مصاحبه دکتری رشته های علوم پایه وزارت بهداشت 19 مرداد 1401
تغییرات جدید در آزمون دکتری سال 1402 وزارت بهداشت 18 مرداد 1401
انتشار راهنمای مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 1401 وزارت بهداشت 15 مرداد 1401
نحوه ارسال مدارک برای داوطلبان رشته های علوم پایه دکتری وزارت بهداشت 15 مرداد 1401
ظرفیت پذیرش جدید برای رشته های دکتری وزارت بهداشت 13 مرداد 1401
تمدید مهلت انتخاب رشته و اعلام ظرفیتهای جدید در آزمون دکتری وزارت بهداشت 12 مرداد 1401
آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 12 مرداد 1401
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال 1401 وزارت بهداشت 10 مرداد 1401
احتمال تغییر نظام پذیرش دانشجوی دکتری 09 مرداد 1401
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت یکم مرداد 28 تیر 1401
ادغام آزمونهای ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان خارج از کشور دکتری عمومی داروسازی 20 تیر 1401
جدید