ورود  \/ 
ثبت نمودن

آموزش آنلاین زیست شناسی سلولی و مولکولی

باتوجه به اهمیت درس زیست شناسی سلولی و مولکولی در آزمون ورودی اکثر رشته های کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی و مجموعه زیست شناسی و ضعف داوطلبان آزمون با پایه غیرمرتبط و تسهیل یادگیری از طریق ابزارهای سمعی بصری برآن شدیم تا برای شما عزیزان مهمترین مباحث مربوطه را توسط رتبه های برتر آزمون وزارت بهداشت بر اساس سوال خیز بودن مباحث تهیه کنیم چنانچه پس از مشاهده ویدئوها سوالات و ابهاماتی وجود داشت جهت راهنمایی و رفع اشکال در خدمت شما عزیزان هستیم، جهت مشاهده هریک ازمطالب روی عنوان کلیک نمائید.

1-      درس اول: مبانی و بیوشیمی سلول

2-      درس دوم: روش های مطالعه سلول

3-      درس سوم: غشای سیتوپلاسمی

4-      درس چهارم: اسکلت سلولی

5-      درس پنجم: شبکه اندوپلاسمی

6-      درس ششم: میتوکندری

7-      درس هفتم: چرخه سلولی

8-      درس هشتم: جهش

9-      درس نهم: رونویسی

10-  درس دهم: پیام رسانی داخل سلولی

11-  درس یازدهم: آپوپتوز

12-  درس دوازدهم: سرطان

مبحث جهش ژنی

 

نظرات (0) کلیک ها: 1436

مبحث آپوپتوز

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 1900

مبحث اسکلت سلولی

 

نظرات (0) کلیک ها: 1288

مبحث سرطان

 

نظرات (0) کلیک ها: 1360

مبحث پیام رسانی

 

نظرات (0) کلیک ها: 1346