ورود  \/ 
ثبت نمودن

آموزش آنلاین مباحث بیوشیمی

آموزش نکات کلیدی درس بیوشیمی(1)

  آموزش نکات کلیدی بیوشیمی ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد ودکترای علوم پزشکی وزیست شناسی (بخش اول - قسمت اول) 

مدرس الهه اکبری رتبه دوکارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی درصورت عدم نمایش ویدئوها فلش پلیر رانصب کنید   دانلود ویدئو

ادامه مطلب: آموزش نکات کلیدی درس بیوشیمی(1)

نظرات (2) کلیک ها: 11574

آموزش نکات کلیدی درس بیوشیمی (2)

  آموزش نکات کلیدی بیوشیمی ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد ودکترای علوم پزشکی وزیست شناسی (بخش اول - قسمت دوم) 

 

مدرس الهه اکبری رتبه دوکارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی درصورت عدم نمایش ویدئوها فلش پلیر رانصب کنید   دانلود ویدئو

ادامه مطلب: آموزش نکات کلیدی درس بیوشیمی (2)

نظرات (2) کلیک ها: 5845

مبحث کربوهیدراتها (بخش دوم)

 

نظرات (0) کلیک ها: 542

مبحث کربوهیدراتها (بخش اول)

 

نظرات (0) کلیک ها: 635

مبحث بیوانرژتیک

 

نظرات (0) کلیک ها: 721