ورود  \/ 
ثبت نمودن

آموزش آنلاین مباحث آناتومی (علوم تشریحی )

باتوجه به اهمیت درس آناتومی در آزمون ورودی لیسانس به پزشکی و تسهیل یادگیری از طریق ابزارهای سمعی بصری برآن شدیم تا برای شما عزیزان مهمترین مباحث مربوطه را توسط رتبه های برتر آزمون لیسانس به پزشکی بر اساس سوال خیز بودن مباحث تهیه کنیم چنانچه پس از مشاهده ویدئوها سوالات و ابهاماتی وجود داشت جهت راهنمایی و رفع اشکال در خدمت شما عزیزان هستیم، جهت مشاهده هریک ازمطالب روی عنوان کلیک نمائید.

1- درس اول: آناتومی تنه- مفاهبم اولیه آناتومی

2- درس دوم: آناتومی تنه- آناتومی پشت

3- درس سوم: آناتومی تنه- آناتومی توراکس

4- درس چهارم: آناتومی تنه- آناتومی شکم

5- درس پنجم: آناتومی تنه- آناتومی لگن و پرینه

6- درس ششم: آناتومی اندام- آناتومی اندام تحتانی

7- درس هفتم: آناتومی اندام- آناتومی اندام فوقانی

8- درس هشتم: آناتومی سر و گردن

 

آناتومی تنه- مفاهیم اولیه آناتومی

 

نظرات (0) کلیک ها: 1377

آناتومی تنه- آناتومی پشت

 

نظرات (0) کلیک ها: 1221

آناتومی تنه- آناتومی شکم

 

نظرات (0) کلیک ها: 1399

آناتومی تنه- آناتومی توراکس

 

نظرات (0) کلیک ها: 1578

آناتومی تنه- آناتومی لگن و پرینه

 

نظرات (0) کلیک ها: 1680