ورود  \/ 
ثبت نمودن

آموزش آنلاین مباحث ژنتیک

باتوجه به اهمیت درس ژنتیک در آزمون ورودی لیسانس به پزشکی و تسهیل یادگیری از طریق ابزارهای سمعی بصری برآن شدیم تا برای شما عزیزان مهمترین مباحث مربوطه را توسط رتبه های برتر آزمون لیسانس به پزشکی بر اساس سوال خیز بودن مباحث تهیه کنیم چنانچه پس از مشاهده ویدئوها سوالات و ابهاماتی وجود داشت جهت راهنمایی و رفع اشکال در خدمت شما عزیزان هستیم، جهت مشاهده هریک ازمطالب روی عنوان کلیک نمائید.

1- فصل اول: تاریخچه و تأثیر ژنتیک در پزشکی

2- فصل دوم: اساس سلولی و مولکولی وراثت

3- فصل سوم: سیتوژنتیک

4- فصل چهارم: ژنتیک تولید مثل

5- فصل پنجم: ژنتیک جمعیت

6- فصل ششم: ژنتیک نموی و تکوین

7- فصل هفتم: بیماریهای هموگلوبین

8- فصل هشتم: ژنتیک ایمنی

9- فصل نهم: ژنتیک سرطان

10- فصل دهم: فارماکوژنتیک و درمان بیماریهای ژنتیک

11- فصل یازدهم: ناهنجاریهای مادرزادی

12- فصل دوازدهم: ناهنجاریهای کروموزومی

13- فصل سیزدهم: خطای مادرزادی متابولیسم

14- فصل چهاردهم: ژنتیک تولید مثل و آزمایشات قبل از تولد

تاریخچه و تأثیر ژنتیک در پزشکی

 

نظرات (0) کلیک ها: 477

اساس سلولی و مولکولی وراثت

 

نظرات (0) کلیک ها: 516

ژنتیک تولید مثل

 

نظرات (0) کلیک ها: 467

سیتوژنتیک

 

نظرات (0) کلیک ها: 494

ژنتیک جمعیت

 

نظرات (0) کلیک ها: 466