ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

مصاحبه با رتبه های برتر آزمون لیسانس به پزشکی

فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش چهارم) 2412
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش اول) 2639
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش دوم) 2586
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین 96-95(بخش سوم) 2149
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش پنجم) 2303
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین 99-98 (بخش اول) 7239
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین99-98(بخش دوم) 4661
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین99-98(بخش سوم) 4703
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش اول 1841
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش دوم 1649
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش سوم 1384
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش چهارم 1294
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش پنجم 1370
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش ششم 1400
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش هفتم 1115
جدید