ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

مصاحبه با رتبه های برتر آزمون لیسانس به پزشکی

فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش چهارم) 2468
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش اول) 2694
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش دوم) 2640
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین 96-95(بخش سوم) 2200
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش پنجم) 2364
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین 99-98 (بخش اول) 7371
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین99-98(بخش دوم) 4768
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین99-98(بخش سوم) 4821
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش اول 1893
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش دوم 1702
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش سوم 1432
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش چهارم 1348
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش پنجم 1410
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش ششم 1452
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش هفتم 1163
جدید