ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع آزمون ارشد سم شناسی محیط

مجموعه بهداشت محيط

رشته هاي: *بهداشت محيط- سم شناسي محيط *مهندسي بهداشت محيط- مديريت پسماند *مهندسي بهداشت محيط *مهندسي بهداشت محيط -   بهره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي شهري*بهداشت محيط بهداشت پرتوها

در تمام منايع آخرين چاپ مد نظر مي باشد                                                                .                                               .

منابعدرس

.1 Edzwald, J. andAmerican Water Works Association (AWWA) (2011). Water quality & treatment: a handbook on drinking water, McGraw-Hill Education. Chapters5.6.7.8.9.10.11.12.13.17.18.19.22.

٢. ميكروبيولوژي فاضلاب (ويرايش چهارم-١٣٩٤)؛ مولف: گابريل بيتون؛ مترجمين: سيد حسين ميرهندي، مهناز نيك آئين؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ فصول ١تا ٥و فصول ٧تا ١٤.

٣. آبرساني شهري؛ محمدتقي منزوي؛ انتشارات دانشگاه تهران.٤. جمع آوري فاضلاب؛ محمدتقي منزوي، انتشارات دانشگاه تهران.

.5 Metcalf, Eddy, M. Abu-Orf, G. Bowden, F. L. Burton, W. Pfrang, H. D. Stensel, G.

Tchobanoglous, R. Tsuchihashi and AECOM (2014). Wastewater engineering:

treatment and resource recovery, McGrawHill Education. Chapters:2,3,5,7,8,9,10,12,13,14.

٦. شيمي محيط زيست (آناليزهاي آب و فاضلاب)؛ مولفين كلاير ساير، پري مك كارتي، جن پاركين؛ مترجمين: نادعلي علوي، علي اكبر بابايي، نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد؛ انتشارات انديشه رفيع.

آب و فاضلاب

.1 Tiwary, A., I. Williams and J. Colls (2018). Air pollution: measurement, modelling

andmitigation, CRC Press.

آلودگي هوا و كنترل آن

.1 Tchobanoglous, G. and F. Kreith (2002). "Handbook of Solid WasteManagement Second Ed." Chapters:1,5,6,7,8,10,11,12,14,15.

.2 Chartier, Y. (2014). Safe management ofwastes from health-careactivities, World Health Organization. Chapters:2,3,5.               

مواد زائد جامد(پسماند)

.1 Salvato, J. A., N. Nemerow and F. Agardy (2003). Environmentalengineering, Fifth edition, John Wiley. Chapters: 1, 6 ( Noisecontrol pages: 950-971), 7, 8, 9, 10.

.2 U.S. CDC. (2006). Healthy housingreference manual. US Dep. Heal. Hum. Serv. Chapters: 2, 4, 12 .

كليات بهداشت محيط

 

 

سایر مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد سم شناسی محیط
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی محیط
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی محیط
دروس امتحانی و ضرایب درسی ارشد سم شناسی محیط
کلاس کنکور کارشناسی ارشد سم‌ شناسی محیط
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد سم‌شناسی محیط
درباره ی رشته کارشناسی ارشد سم‌شناسی محیط
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید