ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

منابع کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 

اپيدميولوژي 
منابع درس
 درسنامه پزشكي پيشگيري و پزشكي اجتماعي  پارك، ترجمه دكتر كورش هلاكوئي ناييني ـ دكتـر قبـاد .١

مباني اپيدميولوژي

مرادي و همكاران ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش 

 اپيدميولوژي گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني ـ انتشـارات گـپ ـ آخرين ويرايش

.٢
 روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي؛ دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي ـ آخرين ويرايش .١مقدمات آمار زيستي
 فرهنگ جامع همه گير شناسي (اپيدميولوژي)، دكتر كيومرث ناصري ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش .١اصطلاحات پزشكي
 برنامه و راهنماي ايمن سـازي؛ مصـوب كميتـه كشـوري ايمـن سـازي وزارت بهداشـت ؛ تهـران: صـندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)؛ ١٣٩٤ .١

بهداشت عمومي

دكتر حسين حاتمي و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي ـ آخرين ويرايش -انتشـارات ارجمنـد..٢
 راهنماي كنترل بيماريهاي واگير در انسان، ترجمه: دكتـر حسـين صـباغيان ـ انتشـارات گـپ ـ آخـرين ويرايش .١

اپيدميولوژي بيماريها

 مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شـايع ايـران ـ جلـد اول (بيماريهـاي واگيـر)، اثـر: شـوراي نويسـندگان بـا .٢

سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش   مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلد دوم (بيماريهاي غير واگيـر)، اثـر: شـوراي نويسـندگان بـا سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش 

 مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران ـ جلد سوم (سرطان ها)، اثر: شـوراي نويسـندگان بـا سرپرسـتي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش 

.٣

.٤

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد اپیدمیولوژی
مصاحبه صوتی رتبه های برتر رشته اپیدمیولوژی
دانلود سوالات آزمون اپیدمیولوژی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
طرح درس کارشناسی ارشد اپیدمولوژی
درباره رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه اپیدمولوژی
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید